Kho bạc nhà nước Đắk Nông tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách

Theo mof.gov.vn

Thực hiện kế hoạch công tác của Kho bạc Nhà nước ngày 15/8/2016, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quốc Vinh đã có buổi làm việc tại Kho bạc Nhà nước Đắk Nông để nắm bắt kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm và chỉ đạo những nội dung trọng tâm cần triển khai trong những tháng còn lại của năm 2016.

 Đ/c Trần Quốc Vinh – Phó Tổng Giám đốc KBNN phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đ/c Trần Quốc Vinh – Phó Tổng Giám đốc KBNN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về phía Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông, cócác đồng chí trong Ban Giám đốc,lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc KBNN Đắk Nông và toàn thể cán bộ, công chức tại văn phòng KBNN tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo KBNN Đắk Nông báo cáo kết quả công tác 7 tháng đầu năm 2016, đồng chí Phó Tổng Giám đốc Trần Quốc Vinh đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Lãnh đạo cũng như đảng bộ và các tổ chức đoàn thể KBNN Đắk Nông; đồng chí Phó Tổng Giám đốc khẳng định những kết quả đạt được của KBNN Đắk Nông khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác, trong đó những điểm nổi bật được ghi nhận như:

Nhiều chỉ tiêu định lượng của đơn vị đã đạt cao hơn mức bình quân chung của toàn hệ thống (thu ngân sách, kiểm soát chi và giải ngân vốn đầu tư,công tác thanh tra, kiểm tra...); công tácứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực nghiệp vụ kịp thời, hiệu quả và an toàn...

Về thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2016, đồng chí đồng chí Phó Tổng Giám đốc Trần Quốc Vinh đề nghị KBNN Đắk Nông phải hết sức chú trọng thực hiện quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước (theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính), theo Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 , Nghị quyết số 60/NP-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 của Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác kế toán và các chương trình ứng dụng liên quan nhằm phấn đấu cùng toàn hệ thống hoàn thành xuất sắc công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. Đây là một nhiệm vụ mới, có ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành ở mức độ quốc gia. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra nhằm ngăn ngừa và phòng tránh các rủi ro từ bên ngoài và cả bên trong.


Đồng chíNguyễn Trung Chính, Giám đốc KBNN Đắk Nông đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng giám đốc và hứasẽ cùng với Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công chức của KBNN Đắk Nông đoàn kết, nỗ lực phấn đấu,quyết tâm hoàn thànhthắng lợicác nhiệm vụ các tháng cuối năm 2016 vàmong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của ban lãnh đạo KBNN, đồng thời chỉ đạo các đơn vị KBNN trực thuộc, các phòng chuyên môn, bám sát chương trình kế hoạch công tác các tháng cuối năm để lãnh đạo, tổ chức thực hiện.

Trong đó tập trung thực hiện tốt công tác thu NSNN, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phươngnhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư và các đơn vị sử dụng NSNN, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; Tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra nội bộ, thực hiện thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đã xây dựng; Tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, kiện toàn công tác quy hoạch. Đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.