Hải quan Quảng Ninh thu 4 tỷ đồng từ “hậu kiểm”

Theo baohaiquan.vn

Tính đến nay, qua công tác kiểm tra sau thông quan, Hải quan Quảng Ninh truy thu và nộp vào ngân sách Nhà nước 4 tỷ đồng, đạt 26,6% chỉ tiêu giao năm 2017 (15 tỷ đồng).

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Quảng Ninh. Nguồn: PV.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Quảng Ninh. Nguồn: PV.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan cho biết, số thu ngân sách qua công tác này chủ yếu phát sinh ở một số doanh nghiệp vi phạm về trị giá tính thuế, khai báo sai mã số, định mức nguyên liệu sản xuất xuất khẩu…

Công tác kiểm tra sau thông quan góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, hạn chế sai phạm trong quá trình làm thủ tục hải quan, đây cũng là nguyên nhân khiến số thu ngân sách qua "hậu kiểm" của Hải quan Quảng Ninh đạt thấp.

Theo kế hoạch, năm 2017, Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra 55 doanh nghiệp. Tính đến nay, đơn vị đã hoàn thành kiểm tra sau thông quan đối với 20 doanh nghiệp, đạt 36,6% kế hoạch.

Tính đến hết 30/5/2017, Cục Hải quan Quảng Ninh thu nộp ngân sách đạt 3.777,2 tỷ đồng, tương đương 69,95% dự toán Bộ Tài chính giao (5.400 tỷ đồng) và 62,95% chỉ tiêu phấn đấu (6.000 tỷ đồng).