Hà Nội: Đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp

Theo daibieunhandan.vn

Năm 2017, ngành tư pháp Hà Nội chú trọng thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, cập nhật và chỉnh sửa kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn thành phố theo các văn bản quy phạm mới ban hành trong lĩnh vực tư pháp; nâng cao chất lượng hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan; tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Đặc biệt, Sở Tư pháp còn phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố, đến nay đã triển khai dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ Bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú, khai tử, xóa đăng ký thường trú đến 30/30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Công tác này bước đầu đạt kết quả khả quan, toàn thành phố tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 60%; thời gian giải quyết được rút ngắn từ 20 ngày xuống còn 5 - 7 ngày. Đây là một bước đột phá của Hà Nội trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, sở Tư pháp thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành nghiên cứu mở rộng triển khai các dịch vụ công: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký giám hộ, sao lục hộ tịch, chứng thực bản sao từ bản chính. Đồng thời, nghiên cứu việc số hóa sổ sách, giấy tờ hộ tịch để tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của thành phố. Sau khi nghiên cứu, bước đầu sẽ thí điểm ở quận Long Biên và triển khai ra toàn thành phố trong thời gian tới.