Thực hiện Nghị quyết 19 mới - 2017: Tiếp tục cải cách đạt mức ASEAN 4

Theo tapchithue.com.vn

Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới Đinh Dậu (3/2/2017), Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã có cuộc họp với Tổng cục Thuế bàn về kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Điều đó một lần nữa thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Bộ Tài chính cũng như Tổng cục Thuế trong việc tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh (SXKD) cho doanh nghiệp (DN); hướng đến một môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tại cuộc họp, trình bày dự thảo chương trình hành động của Tổng cục Thuế thực hiện triển khai Nghị quyết 19/2017/NQ-CP, – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn cho biết, nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia từ năm 2014-2016, Tổng cục Thuế đã nỗ lực giảm giờ nộp thuế còn 117 giờ đáp ứng được mục tiêu đề ra.

Tại báo cáo môi trường kinh doanh 2017 do Ngân hàng Thế giới công bố tháng 10/2016, mức độ thuận lợi về chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã cải thiện đáng kể so với những năm trước. Vì vậy, trong năm 2017 và định hướng đến năm 2020, với mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong lĩnh vực tài chính cần thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp.

Theo đó, tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho SXKD; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế để đạt được mục tiêu, yêu cầu.

Cũng như đạt trung bình nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế, bao gồm cả 3 nhóm chỉ tiêu về hoàn thuế, quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế, thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nộp thuế và bảo hiểm xã hội không quá 168 giờ/năm; tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển thị trường tài chính, dịch vụ tài chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch.

Đặc biệt, phấn đấu đến hết năm 2017, hầu hết các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý liên quan đến người dân, DN được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Để đạt được các chỉ tiêu tại Nghị quyết 19/2017/NQ-CP của Chính phủ, dự thảo kế hoạch hành động Tổng cục Thuế tập trung vào 6 nhóm giải pháp quan trọng bao gồm thực hiện mục tiêu hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho SXKD; đạt mục tiêu trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế bao gồm cả 3 nhóm chỉ tiêu hoàn thuế, quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra, thời gian và kết quả xử lý khiếu nại; và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm giờ và phát triển hệ thống đại lý thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong nộp thuế; kiện toàn bộ máy để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi phương thức quản lý tại các đơn vị thuộc bộ.

Trong số này, đáng chú ý là nhóm giải pháp 1, Tổng cục Thuế sẽ tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết xử lý các khoản nợ thuế bao gồm tiền chậm nộp, nợ, phạt do người nộp thuế gặp khó khăn khách quan, không có khả năng thu hồi.

Đồng thời, kiến nghị sửa Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hướng  mở rộng quyền của DN được sử dụng hóa đơn kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được gửi đến cơ quan thuế quản lý  trực tiếp. Đồng thời, rút ngắn thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ 5 ngày xuống còn 1 ngày làm việc. 

Cho ý kiến vào dự thảo, ông Tạ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính cho rằng, thực hiện cải cách có 3 nội dung lớn về thể chế chính sách; ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức bộ máy.

Nếu thực hiện được 3 nội dung này thì cải cách thuế sẽ theo hướng hiện đại và đương nhiên sẽ đạt được các mục tiêu đặt ra theo Nghị quyết 19. Bên cạnh đó, thể chế chính sách và quy trình nghiệp vụ cũng phải tiếp cận thông lệ theo hướng đơn giản, minh bạch rõ ràng trong đó phải đồng bộ giữa hệ thống pháp luật thuế và kế toán.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá, cải cách thủ tục hành chính là một trong ba nhiệm vụ quan trọng của ngành thuế thực hiện theo Nghị quyết 19 trong các năm qua. Cuộc họp nhằm quán triệt mục tiêu tổng quát, bàn kế hoạch thực hiện NQ 19/2017 nhằm tạo sự đột phá lớn trong quy trình làm thủ tục đóng thuế cho DN.

Muốn vậy, trong 2017 Tổng cục Thuế phải thành lập tổ biên tập nghiên cứu toàn diện những vấn đề đặt ra về quản lý thuế, những nội dung liên quan đến chính sách thuế cần phải sửa trong năm 2017-2018; nghiên cứu trước mắt sửa những nội dung liên quan đến nghị định về quản lý thuế.

Đồng thời với đó, Thứ trưởng Bộ tài chính cũng nêu ra 9 vấn đề cần lưu ý trong dự thảo kế hoạch hành động, bao gồm giải quyết vướng mắc, yêu cầu và khiếu nại người nộp thuế; xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế; xử lý vướng mắc liên quan đến thời gian làm báo cáo, tờ khai thuế; rà soát toàn bộ quy trình nghiệp vụ hoàn thuế từ tờ khai đến phương thức quản lý; xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử; quản lý DN lớn, quản lý rủi ro, chống chuyển giá...