Hà Nội: Thu ngân sách đạt trên 114 nghìn tỷ trong 7 tháng đầu năm

PV.

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội, ước tính thực hiện được 114.045 tỷ đồng, đạt 55,69% dự toán, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 10.132 tỷ đồng đạt 58,9% dự toán; thu từ dầu thô 1.866 tỷ đồng, đạt 103,6% dự toán; Cao nhất trong thu ngân sách là thu nội địa  với 102.047 tỷ đồng, đạt 54,9% dự toán. 

Đối với chi ngân sách, ghi nhận chi ngân sách địa phương 7 tháng đầu năm ước thực hiện là 31.389 tỷ đồng, đạt 40,3% dự toán, chi thường xuyên là 18.280 tỷ đồng. Về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước, đã đạt 14.405 tỷ đồng, đạt 43,1% kế hoạch giao.

Ngày 19/7/2017, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức giao ban xây dựng cơ bản với các chủ đầu tư, UBND các quận, huyện thị xã trên địa bàn, qua đó giải quyết các vướng mắc, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân. 

Về tình hình tín dụng ngân hàng, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hà Nội tháng 7 đạt 1.762 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so tháng trước, tăng 12,4% so cùng kỳ năm 2016. Tổng dư nợ cho vay tháng 7 ước đạt 1.611 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so tháng trước, tăng 16,4 so cùng kỳ và tăng 10,1% so tháng 12 năm trước.