Tổng cục Thuế thu ngân sách đạt 48% dự toán

PV.

Tổng cục Thuế cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 464.500 tỷ đồng, bằng 48% so với dự toán, bằng 112,9% so với cùng kỳ năm 2016 (không bao gồm phần thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các DN).

6 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Thuế thu ngân sách ước đạt 464.500 tỷ đồng, bằng 48% so với dự toán.
6 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Thuế thu ngân sách ước đạt 464.500 tỷ đồng, bằng 48% so với dự toán.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 23.037 tỷ đồng, bằng 60,1% dự toán, tăng 15,6% so cùng kỳ năm trước. Thu từ dầu thô đạt khá chủ yếu do giá dầu thanh toán bình quân 6 tháng ước đạt 54,6 USD/thùng, cao hơn 4,6 USD/thùng so với giá dự toán và tăng 36,2% so cùng kỳ. Sản lượng thanh toán 6 tháng ước đạt 6.679 nghìn tấn, bằng 54,3% so với dự toán, bằng 87,8% so cùng kỳ năm trước.

Thu nội địa ước đạt 441.463 tỷ đồng, bằng 47,5% so với dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2016. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 390.053 tỷ đồng, bằng 45% dự toán, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thuế, tính đến nay vẫn còn nhiều khoản thu chưa đạt tiến độ như các khoản thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh đạt thấp. Cụ thể như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước mới đạt 39,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 42,1%; thu từ khu vực công thương nghiệp và ngoài quốc doanh đạt 45,6%; thu từ thuế bảo vệ môi trường đạt 45% dự toán...

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017, trong những tháng còn lại của năm, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, cơ quan thuế các cấp tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh; Xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả đối với chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập từ hộ kinh doanh; Đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, phấn đấu thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt tối thiểu 18% số lượng DN thuộc diện quản lý thuế.