Hải Dương thu ngân sách đạt 99,6% dự toán năm

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo báo cáo của Sở Tài chính Dương, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hải Dương đến hết tháng 11 ước đạt 9.911 tỷ đồng, đạt 99,6% so với dự toán năm.

Trong đó thu nội địa ước thực hiện 8.045,4 tỷ đồng, đạt 99,9% dự toán năm; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 1.865,7 tỷ đồng, đạt 98,2%.

Theo kế hoạch trong tháng còn lại của năm, cơ quan thuế, hải quan của Hải Dương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nuôi dưỡng nguồn thu, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán giao năm 2016.

Theo số liệu thống kê, tính từ đầu năm đến ngày 15/11/2016, tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn Hải Dương ước đạt  trên 11.996 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, so với dự toán năm 2016 thì tổng chi NSNN của Hải Dương đạt 125,9%. Trong tổng chi này, chi đầu tư phát triển khoảng 2.078 tỷ đồng, chi thường xuyên khoảng trên 9.913 tỷ đồng.