Hải Phòng: Nhiều giải pháp phấn đấu thu vượt dự toán

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Ông Nguyễn Huy Nhặn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng cho biết, năm 2017, Cục Thuế Hải Phòng được giao nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn tăng 20% so với cùng kỳ.

Cục Thuế Hải Phòng tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế.
Cục Thuế Hải Phòng tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế.

Theo đó, Cục Thuế Hải Phòng đã luôn bám sát tinh thần các Nghị quyết 19 của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phát triển, tạo nguồn thu cho ngân sách (NS), đồng thời, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ công tác thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thu ngân sách đạt hơn 56% dự toán

Cũng theo ông Nguyễn Huy Nhặn, 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố, Cục Thuế Hải Phòng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác thu NS trên địa bàn. Nhờ đó, tổng thu NS trên địa bàn đạt 10.128 tỷ đồng, đạt 56,6% dự toán pháp lệnh, tăng 26,4% so với cùng kỳ.

Ông Nhặn cho biết thêm, từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ thu NS trong điều kiện có nhiều thuận lợi, kinh tế thành phố luôn duy trì phát triển ở tốc độ cao, kết cấu cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, tạo điều kiện thu hút nhiều dự án đầu tư lớn đến đầu tư tại Hải Phòng, qua đó, đã tạo nguồn thu cho NS của thành phố.

Bên cạnh những thuận lợi đã đạt được cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Theo ông Nhặn, hầu hết các DN có sự tăng trưởng cao trên địa bàn đều đang trong giai đoạn đầu tư và đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN, trong khi đó, mục tiêu nhiệm vụ thu NS thành phố đề ra cho Cục Thuế Hải Phòng năm nay là thu nội địa đạt và tăng 20% so với dự toán. Cụ thể, năm 2017, Cục Thuế Hải Phòng sẽ phải thu NS đạt 21.500/17.923 dự toán trung ương.

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, Cục Thuế Hải Phòng luôn bám sát các giải pháp mà thành phố đã đề ra như: Thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá sát tình hình biến động kinh tế - xã hội của thành phố; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, giảm thiểu thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện cho DN phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu mới cho NS nhà nước.

Cùng với đó, đơn vị cũng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu NS thành phố và các Tổ chống thất thu NS, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực khó khăn, phức tạp có dư địa thu NS cao như: Thu hồi nợ thuế, thu các khoản thu từ đất, chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Đồng thời, tiếp tục rà soát lại tất cả các khoản thu trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NS, tập trung khai thác các lĩnh vực có dư địa thu, tăng thu bù đắp vào các khoản hụt thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán được giao.

Thu nợ đạt 650 tỷ đồng

Cũng theo ông Nhặn, bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, Cục Thuế Hải Phòng luôn tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, tập trung vào những khu vực, DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, có khả năng tăng thu cao. Phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 400 tỷ đồng trong năm 2017.

“6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hải Phòng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 920 DN, qua đó, đã tăng thu hơn 200 tỷ đồng; đồng thời, thu nợ đọng trên địa bàn cũng đạt 650 tỷ đồng; kết quả việc thực hiện dán tem đồng hồ các cột bơm xăng dầu giúp tăng thu 13% trong lĩnh vực này... Các số thu trên đã góp phần đáng kể vào số thu chung của NS thành phố trong thời gian qua”, ông Nhặn cho biết thêm.

Cùng với các giải pháp trên, Cục Thuế cũng tiếp tục rà soát lại tất cả các DN đang được hưởng ưu đãi về thuế, xác định lại các ưu đãi theo đúng quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý đối với các DN lợi dụng chính sách ưu đãi để tránh thuế, trốn thuế… Phối hợp với các sở ngành, chính quyền các địa phương cung cấp thông tin về các dự án đầu tư, nhà thầu để đôn đốc thu nộp đầy đủ, kịp thời thuế nhà thầu theo quy định vào NS. Rà soát lại từng khoản nợ thuế thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời áp dụng các biện pháp cưỡng chế để đôn đốc thu hồi nợ thuế đạt và vượt kế hoạch, quy định của Tổng cục Thuế đã đề ra.

Bên cạnh đó, một giải pháp nữa được đơn vị chú trọng, đó là tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn điều tra đối tượng hộ kinh doanh, doanh thu, khoán lại thuế đối với khu vực hộ kinh doanh, chống thất thu thuế tại khu vực này.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra việc phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn đối với các DN, thường xuyên phối hợp với cơ quan Công an trong việc cung cấp thông tin, để điều tra xử lý đối với các đường dây mua bán hóa đơn bất hợp pháp thu lời bất chính, làm thất thu NS.