Hải quan Bình Dương đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng

Phi Vũ – Cục Hải quan Bình Dương

(Tài chính) Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 đã được ngành Hải quan Bình Dương xác định đẩy mạnh thực hiện là tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. Qua đó, xây dựng hình ảnh Hải quan Bình Dương trong sạch, vững mạnh, tiến bộ phù hợp với sự phát triển, hội nhập kinh tế của Ngành Hải quan và tỉnh Bình Dương.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật giúp Hải quan Bình Dương xây dựng đội ngũ CBCC ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. Nguồn: Internet
Tăng cường kỷ cương, kỷ luật giúp Hải quan Bình Dương xây dựng đội ngũ CBCC ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. Nguồn: Internet

Từ tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

Ngày từ khi bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2013, bên cạnh việc triển khai các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách đã được giao, ngành Hải quan Bình Dương còn xác định, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng là vấn đề hết sức quan trọng góp sức tạo sự thành công.

Chính vì vậy, Ban Chấp hành Đảng ủy cùng Ban Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn thể cán bộ công chức (CBCC) Cục Hải quan Bình Dương; tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng (PCTN).

Đặc biệt, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện khẩu hiệu hành động của Ngành “Kỷ cương-Cải cách-Phát triển” và việc thực hiện “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, không ngừng củng cố và xây dựng hình ảnh CBCC Hải quan Bình Dương ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiến bộ.

Ngoài ra, để giúp CBCC trong toàn Cục kịp thời nắm bắt và thống nhất trong thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN,Hải quan Bình Dương thực hiện Chương trình phổ biến pháp luật, giới thiệu pháp luật liên quan đến PCTN…Điển hình như ngày 04/5/2013, Hải quan Bình Dương phối hợp cùng Văn phòng Ban chỉ đạo PCTN tỉnh Bình Dương để mở lớp tập huấn Luật PCTN 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật PCTN năm 2012 cho toàn thể CBCC Cục Hải quan Bình Dương.

Đến các việc làm thiết thực

Để góp phần thực hiện PCTN, Hải quan Bình Dương tập trung thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hiện đại hóa, cụ thể như: tập trung triển khai thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định 87/NĐ-CP tại tất các các Chi cục; tiếp đó, Tổ triển khai NĐ 87, Ban cải cách hiện đại hóa Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cho Tổng cục Hải quan các giải pháp nhằm minh bạch, tự động hóa các bước trong quy trình thủ tục hải quan điện tử; tiếp tục phát huy tổ chức các Hội nghị đối với doanh nghiệp, công khai các thủ tục, văn bản pháp luật về Hải quan trên website của đơn vị; tổ chức triển khai hệ thống ứng dụng phiên bản chữ ký số thuộc dự án “Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế của cơ quan Thuế - Hải quan – Kho bạc Nhà nước – Tài chính giai đoạn 2”.

Phấn đấu mục tiêu đến cuối năm 2013 phương thức thông quan điện tử trở thành phổ biến, đạt trên 95% số tờ khai, kim ngạch của 4 loại hình: kinh doanh, sản xuất xuất khẩu, gia công, doanh nghiệp chế xuất.

Phát huy hiệu quả máy soi container hàng hóa được đưa vào sử dụng từ 14/3/2013 tại Đội kiểm tra hàng hóa tập trung thuộc Chi cục Hải quan quản lý hàng hóa XNK Ngoài KCN. Sắp tới máy soi container sẽ được sử dụng mở rộng để kiểm tra hàng hóa của Chi cục Hải quan KCN Việt Hương, Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore, Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước (cùng trên tuyến quốc lộ 13) nhằm đảm bảo việc kiểm tra hàng hóa nhanh chóng chính xác, giảm thời gian thông quan, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và công tác quản lý của cơ quan hải quan.

Hải quan Bình Dương còn tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các bộ phận nghiệp vụ tại các Chi cục như: Hải quan Ngoài Khu công nghiệp, Hải quan KCN Sóng Thần, Hải quan KCN Vsip. Sắp tới sẽ tiến hành lặp đặt hệ thống camera giám sát tại 03 Chi cục còn lại. Hệ thống camera đi vào hoạt động sẽ giúp cho lãnh đạo Chi cục cũng như các doanh nghiệp khi đến làm thủ tục hải quan có thể theo dõi được toàn bộ quá trình giải quyết hồ sơ của cán bộ hải quan, xem cán bộ đó giải quyết công việc có nhiệt tình không, hay có sự nhũng nhiễu không?

Ngoài ra, định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm Hải quan Bình Dương nghiêm túc tổ chức họp để kịp thời đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của công tác PCTN, từ đó những chỉ đạo cũng như đề ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo, không ngừng tăng cường việc kiểm tra, giám sát và chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền để công tác PCTN tại Cục Hải quan Bình Dương ngày càng phát triển hơn nữa.