Hải quan Bình Dương: Đi đầu trong công tác cải cách và hiện đại hóa hải quan

Lê Xuyền

Trong những năm qua, công tác cải cách, hiện đại hóa luôn là nhiệm vụ trong tâm hàng đầu được Cục Hải quan Bình Dương đẩy mạnh triển khai thực hiện bằng những hành động và kết quả cụ thể. Trên cơ sở những kết quả tích cực ban đầu, Hải quan Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ này trong thời gian tới...

Cục trưởng Hải quan Bình Dương chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản
Cục trưởng Hải quan Bình Dương chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương có tên ban đầu là Hải quan tỉnh Sông Bé, được thành lập theo Quyết định số 102/TCHQ-TCCB của TCHQ ngày 05/9/1991. Đến ngày 26/4/1997, Hải quan tỉnh Sông Bé chính thức đổi tên thành Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và tiếp tục đảm nhận công tác quản lý thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2001.

Do yêu cầu của hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng tăng, đến nay, Cục Hải quan Bình Dương có 18 đơn vị thuộc và trực thuộc, gồm: 08 đơn vị tham mưu cấp Phòng, Trung tâm dữ liệu & Công nghệ thông tin, Đội Kiểm soát Hải quan; Chi cục Kiểm tra sau thông quan và 07 Chi cục Hải quan với 9 địa điểm làm thủ tục hải quan trực thuộc trực tiếp làm thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Tổng biên chế là 338 cán bộ công chức và nhân viên hợp đồng, trong đó có 298 cán bộ công chức.

Trong những năm qua, trên cơ sở quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Bình Dương đề ra, Cục Hải quan Bình Dương đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên 03 nhóm công tác lớn: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, xây dựng lực lượng hải quan trong sạch vững mạnh. Dưới đây là những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện:

Đối với công tác cải cách, hiện đại hóa Hải quan: Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã tiếp tục triển khai và xây dựng Kế hoạch cải cách và hiện đại hóa giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn 2020 theo định hướng chung của Ngành và UBND tỉnh Bình Dương.

Theo đó, tập trung triển khai thành công việc khai báo thủ công sang khai báo điện tử tại 100% các Chi cục. Năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngành và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã chủ động thành lập 3 Tổ triển khai cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, bao gồm: Tổ đo thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Tổ triển khai giai đoạn 2 của Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và xử lý các vướng mắc của hệ thống; Tổ xây dựng sổ tay hướng dẫn hồ sơ hải quan đối với từng loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Với chức năng nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp chủ động trong khai báo thủ tục hải quan và áp dụng chính sách đúng quy định, tiết kiệm thời gian; đảm bảo tăng cường công tác quản lý hải quan, giảm phiền hà, tiêu cực.

Qua công tác đo thời gian thông quan giải phóng hàng hóa, Cục Hải quan Bình Dương đã xác định được thời gian thông quan của cơ quan hải quan chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với tổng thời gian chung, không như các doanh nghiệp phản ảnh trước đây. Cục Hải quan Bình Dương đã lấy đây làm chỉ số phấn đấu giảm thời gian thông quan hàng hóa cho những năm tiếp theo; là tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, nhất là tính chuyên nghiệp của CBCC và vai trò của người đứng đầu.

Nhìn chung, trong những năm gần đây, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã được Tổng cục Hải quan đánh giá là 01 trong những Cục Hải quan có nhiều cố gắng, quyết tâm và đạt được kết quả tốt về công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan.

Hiện nay, Cục đang tập trung xây dựng Kế hoạch cải cách và hiện đại hóa giai đoạn 2015 - 2020 theo định hướng chung của toàn Ngành, quyết tâm giữ vững là một trong những Cục Hải quan đi đầu trong công tác cải cách và hiện đại hóa hải quan.

Đối với công tác xây dựng lực lượng: Đơn vị luôn nhận thức rõ, cán bộ là yếu tố quyết định trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan. Vì thế, trong những năm qua Đơn vị tập trung đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu phục vụ công tác chuyên môn, cải cách, hiện đại hoá trên các lĩnh vực như: nghiệp vụ hải quan, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, phân loại hàng hoá, xác định trị giá tính thuế và cả đào tạo về văn hoá ứng xử cho CBCC trong thực thi nhiệm vụ.

Từ năm 2013, Cục Hải quan Bình Dương đã chủ động thành lập và kiện toàn đội ngũ chuyên gia cấp Cục. Qua quá trình đào tạo và tự đào tạo, trình độ của cán bộ công chức ngày càng được chuẩn hóa và nâng lên, từ 19 cán bộ công chức có trình độ thạc sỹ được nâng lên là 42 cán bộ công chức, trình độ đại học là 218 cán bộc ông chức và còn 38 cán bộ công chức trình độ Cao đẳng trở xuống. Nhìn chung đội ngũ cán bộ công chức ngày càng có trình độ chuyên môn đồng đều, bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết gắn bó, ý thức trách nhiệm cao, tuân thủ pháp luật, luôn đề cao tinh thần cải cách thủ tục hành chính theo hướng nâng cao tính tuân thủ pháp luật về hải quan, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tôn trọng và biết lắng nghe, chia sẻ để tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Về công tác thu nộp ngân sách: Trong 05 năm qua, Đơn vị luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu nộp ngân sách do Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Năm 2013, Đơn vị đã vinh dự được nhận Cờ của Bộ Tài chính cho thành tích xuất sắc dẫn đầu trong toàn Ngành về thu ngân sách. Năm 2014, Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục thu ngân sách đạt 9,836 tỷ đồng, vượt 7.49% so với chỉ tiêu đề ra là 9,150 tỷ đồng và đang tiếp tục đề nghị xét Cờ của Bộ Tài chính. Năm 2015 Đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao là 10.200 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng từ khi thành lập đến nay, Cục Hải quan Bình Dương đã vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Ngành và địa phương tặng thuởng cho tập thể và cá nhân cán bộ công chức, tiêu biểu như: 01 Huân chương Lao động hạng Nhất, 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, 34 Huân chương Lao động hạng Ba, 01 Huân chương Chiến công hạng Ba, 02 lần được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 02 lần nhận Cờ Thi đua của Bộ Tài chính và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ, Ngành và địa phương cho các thành tích xuất sắc khác.