Hải quan Bình Dương: Sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp

PV.

“Luôn sát cánh và đồng hành cùng doanh nghiệp” là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hải quan Bình Dương. Điều này đã được Hải quan Bình Dương xác định và thực hiện trong nhiều năm qua bằng nhiều hành động cụ thể nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa thuận lợi.

Giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là hoạt động thường xuyên của Hải quan Bình Dương. Nguồn: internet
Giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là hoạt động thường xuyên của Hải quan Bình Dương. Nguồn: internet

Không ngừng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Không ngừng cải cách thủ tục hành chính; Công khai minh bạch hóa quy trình thủ tục hải quan; Luôn chủ động lắng nghe và đồng hành, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (DN); Phát triển mối quan hệ đối tác hải quan - DN; Tuyên truyền phổ biết nhanh chóng các quy định mới liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển cổng thông tin điện tử nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng DN… Là những giải pháp được Cục Hải quan Bình Dương triển khai mạnh mẽ, hiệu quả trong thời gian qua, đặc biệt trong năm 2014 và những tháng đầu năm 2015 đã được cộng đồng DN đánh giá cao.

Chỉ tính riêng trong năm 2014, đơn vị đã có nhiều hoạt động nhằm giúp DN cập nhật kịp thời, chính xác các văn bản, quy định mới của ngành Hải quan và các bộ, ngành liên quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Ngoài đối thoại trực tiếp với DN ở cấp Cục, Chi cục nhằm giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan, cán bộ, công chức Cục Hải quan Bình Dương còn hướng dẫn trực tiếp cho 520 lượt người khai hải quan tại cơ quan Hải quan; giải đáp qua điện thoại 1.126 trường hợp; giải đáp bằng văn bản 276 trường hợp; giải đáp vướng mắc tại trụ sở DN 9 lượt… Bên cạnh đó, một trong những điểm nhấn được cộng đồng DN ghi nhân, đánh giá cao là những nỗ lực của Hải quan Bình Dương trong việc hỗ trợ DN bị thiệt hại sau sự kiện giàn khoan HD981. Theo đó, Cục Hải quan Bình Dương đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp kịp thời, thực hiện miễn, giảm hàng chục tỷ đồng thuế cho DN bị thiệt hại.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hải quan Bình Dương đã giải quyết kịp thời các vướng mắc thủ tục hải quan về xuất nhập khẩu hàng hóa, nổi bật là những vướng mắc khi thực hiện khai báo qua hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS. Hiện tại, Cục Hải quan Bình Dương luôn duy trì hoạt động của các Tổ tư vấn trực tuyến, tổ giải đáp vướng mắc theo 02 cấp: cấp Cục và cấp Chi cục nhằm kịp thời giải đáp vướng mắc, khó khăn cho DN trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan; công khai Bộ thủ tuc hành chính trên cổng thông tin điện tử của Cục để DN tiện tra cứu khi có nhu cầu. Đồng thời, công khai số điện thoại cán bộ lãnh đạo khi DN cần tham vấn, hướng dẫn, giải quyết khó khăn vướng mắc có thể liên hệ trực tiếp. Ngoài ra, mỗi Chi cục đều có hộp thư góp ý theo quy định. Trên trang điện tử của Hải quan Bình Dương đều có mục Hỏi & Đáp, mục Tổ tư vấn và giải đáp trực tuyến để tiếp nhận và giải đáp nhanh chóng những vướng mắc của DN và người khai hải quan.

Ngoài ra, các hoạt động tăng cường hợp tác, đối tác hải quan -DN cũng luôn được Hải quan Bình Dương quán triệt thực hiện nghiêm túc. Cục Hải quan Bình Dương luôn cố gắng trong công tác tiếp xúc, mời gọi, đồng hành, hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho DN trong quá trình làm thủ tục hải quan trên nguyên tắc tuân thủ nghiêm pháp luật về hải quan trên địa bàn tỉnh Bình Dương bằng những giải pháp cụ thể như: tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thủ tục hải quan, công khai minh bạch hóa quy trình thủ tục hải quan, luôn chủ động lắng nghe và đồng hành cùng DN, phát triển mối quan hệ đối tác hải quan- DN, tuyên truyền phổ biết nhanh chóng các quy định mới có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan Bình Dương nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng DN…

Để tăng cường mối quan hệ đối tác hải quan - DN, Cục thường xuyên thực hiện công tác đối thoại với DN theo từng lĩnh vực, chuyên đề. Theo đó, thời gian qua, Cục đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại với Hiệp hội các DN Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…; hội thảo với đại lý hải quan, với Câu lạc bộ các nhà xuất nhập khẩu Bình Dương nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách mới, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm TTHQ. Bên cạnh đó, Cục cũng chú trọng nâng cao tuyên truyền qua website của Hải quan Bình Dương, các báo, đài… nhằm giúp DN cập nhật kịp thời, chính xác các văn bản, qui định mới của Ngành Hải quan và các bộ ngành có liên quan.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2015, Cục cũng đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, tập huấn cho cả cơ quan hải quan và DN như: Tập huấn công tác phân loại hàng hóa; Tập huấn Thông tư 212/2014/TT-BTC hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thuế xuất nhập khẩu; Tổ chức 03 hội nghị đối thoại với Hiệp hội các DN Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan; Tập huấn cho DN về Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015...

Tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Trên cơ sở những nỗ lực đạt thực hiện trong thời gian quan, trong những tháng cuối năm 2015, bên cạnh việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Hải quan Bình Dương xác định sẽ tiếp tục tập trung triển khai thành công Luật Hải quan có hiệu lực từ 01/1/2015 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật ngay từ những tháng đầu năm. Đồng thời, duy trì triển khai Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; ứng dụng và triển khai tốt các chương trình hiện đại hóa hải quan trên các lĩnh vực “một cửa quốc gia, C/O, trị giá, sở hữu trí tuệ; đảm bảo Cục Hải quan Bình Dương luôn là 1/5 Cục Hải quan được đầu tư, triển khai hiện đại hóa hải quan của Ngành; tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung cam kết trong “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” theo phương châm hành động của ngành: “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”.

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công bố, công khai rộng rãi các thủ tục hành chính; tuyên truyền chính sách pháp luật về hải quan đến cộng đồng DN thông qua các Câu lạc bộ, các Chi hội, Hiệp hội, báo, đài, website Cục…; kịp thời xử lý các vướng mắc của DN; phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành để đối thoại, tiếp nhận ý kiến, xử lý nhanh chóng vướng mắc cho DN và triển khai tốt Hiệp định TPP khi có hiệu lực; phấn đấu thời gian thông quan giải phóng hàng hóa bằng hoặc thấp hơn kết quả đo năm 2014 của Cục đề nghị Tổng cục Hải quan bổ sung thêm một máy soi container tại Chi cục Khu công nghiệp Sóng thần để tạo điều kiện thông quan nhanh chóng hàng hóa xuất nhập khẩu cho các DN phía Đông Nam của tỉnh nhằm ổn định, mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất cho các DN vừa và nhỏ trên địa bàn; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài.