Hải quan Bình Dương hoàn thành chuyển đổi hệ thống ISO 9001:2015

Phi Vũ

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, không ngừng cải tiến chất lượng và hiệu quả công việc, nâng cao hài lòng của doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương vừa hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015.

Với việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ nâng cao chất lượng công việc cũng như sự hài lòng của doanh nghiệp.
Với việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ nâng cao chất lượng công việc cũng như sự hài lòng của doanh nghiệp.

Cụ thể, bám sát cơ sở pháp lý hiện hành và chỉ đạo của cấp trên, Cục Hải quan Bình Dương đã tổ chức triển khai chặt chẽ và hoàn thành các bước chuyển đổi như triển khai thiết lập và ban hành Kế hoạch chuyển đổi; thành lập Ban chỉ đạo ISO 9001:2015; ký kết hợp đồng đơn vị tư vấn tổ chức tập huấn và trang bị kiến thức tiêu chuẩn mới Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015, phương pháp xây dựng, chuyển đổi, áp dụng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng cho 100% lãnh đạo, cán bộ coongc hức của Cục và các Chi cục trực thuộc. 

Để chuyển đổi qua ISO 9001:2015, Ban chỉ đạo ISO Cục đã tiến hành soát xét, phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng, cập nhật và cải tiến toàn bộ tài liệu hệ thống như chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình bắt buộc theo tiêu chuẩn mới  ISO 9001:2015, mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015, 100% các quy trình giải quyết thủ tục hành chính và một số quy trình chuyên môn, nội bộ cần thiết khác của Cục và các Chi cục...

Bên cạnh đó, trước khi đưa vào áp dụng chính thức, Cục và các Chi cục thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và họp xem xét của lãnh đạo nhận diện những sự không phù hợp tồn tại và tập trung khắc phục, cải tiến kịp thời.

Ngày 26/02/2020, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương ký quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 chính thức áp dụng trên toàn Cục. Theo đó, Cục đã chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận và tổ chức phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ công chức triển khai áp dụng chặt chẽ, hiệu quả vào thực tiễn công việc,... 

Việc hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã khẳng định nổ lực không ngừng của Cục Hải quan Bình Dương trong việc xây dựng, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp  Với tiêu chuẩn hiện hành nhằm ngày càng nâng cao chất lượng công việc cũng như sự hài lòng của doanh nghiệp.