Hải quan Bình Dương thông quan hơn 15 triệu USD hàng hóa trong dịp lễ 30/4 và 01/5

Phi Vũ

Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo bố trí công chức trực lễ từ ngày 30/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020 tại các điểm thông quan, đảm bảo làm thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Công chức Hải quan Bình Dương làm thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp
Công chức Hải quan Bình Dương làm thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp

Kết quả, trong 4 ngày trực lễ Cục Hải quan Bình Dương đã đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, không để xảy ra ách tắc hàng hóa của doanh nghiệp. Cục thể, Cục đã làm thủ tục hải quan cho 50 doanh nghiệp, với 189 tờ khai, kim ngạch đạt hơn 15,7 triệu USD.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Bình Dương còn quán triệt các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo công tác an toàn, an ninh, vệ sinh trụ sở cơ quan trong các ngày nghỉ lễ.

Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo ngày để lãnh đạo Cục nắm được tình hình hoạt động, cũng như kịp thời có những chỉ đạo giải quyết khi có khó khăn, vướng mắc phát sinh;
Tất cả cán bộ công chức trong đơn vị điều nghỉ lễ an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, đảm bảo thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch Covid – 19.