Hải quan Đà Nẵng tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu

Trần Huyền

Để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn, Cục Hải quan Đà Nẵng đã triển khai hiệu quả các giải pháp giảm thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Cục Hải quan Đà Nẵng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: internet
Cục Hải quan Đà Nẵng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: internet

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ngay từ những tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan Đà Nẵng đã xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 như: Chương trình, kế hoạch công tác năm; Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, phát triển và hiện đại hoá trọng tâm; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin…

Năm 2024, Cục Hải quan Đà Nẵng được giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 3.500 tỷ đồng. Xác định thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ đầy khó khăn thách thức, ngay từ đầu năm, Cục đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp như: Triển khai giao chỉ tiêu dự toán năm cho từng chi cục trực thuộc; Triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại nhằm tạo động lực khuyến khích, thu hút doanh nghiệp hoạt động, thúc đẩy phát triển hoạt động xuất nhập khẩu, gia tăng nguồn và số tiền nộp thuế hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn; Thực hiện giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế…

Theo đó, Cục tiếp tục triển khai có hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; tiếp nhận hồ sơ hải quan điện tử, tiếp nhận Giấy phép, Kết quả kiểm tra chuyên ngành, Chứng từ chứng nhận xuất xứ (C/O) trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đồng thời, thực hiện tốt cơ chế một cửa quốc gia, Hệ thống giám sát hải quan tự động (VASSCM); Triển khai thực hiện gắn Seal định vị điện tử trong giám sát hàng hóa vận chuyển bằng container.

Cục Hải quan Đà Nẵng đã cập nhập kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hải quan và tư vấn trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Cục để cộng đồng doanh nghiệp biết, thực hiện. Đồng thời, đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Báo cáo quyết toán” cho hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn.

Để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Cục đã triển khai hiệu quả các giải pháp giảm thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa như: Hỗ trợ giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh khi áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, quy định về xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; tổ chức Hội nghị phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp với phương châm hành động “Đồng hành - Chuyển đổi - Phát triển” nhằm chủ động tăng cường các hoạt động đẩy mạnh cải cách hành chính, hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp theo chiều sâu.

Đặc biệt, đầu tháng 4 vừa qua, Cục Hải quan Chương trình và kế hoạch thực hiện thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Chương trình nhằm tạo động lực khuyến khích, thu hút doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn; thúc đẩy phát triển hoạt động xuất nhập khẩu. Từ đó, gia tăng nguồn thu nộp thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tiếp tục xây dựng niềm tin, điểm đến tin cậy cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố.

Ngay từ khi triển khai, Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, Cục đã triển khai thực hiện được một số nội dung theo đúng tiến độ đề ra, tổ chức 04 đoàn công tác do 04 lãnh đạo Cục làm Trưởng đoàn trực tiếp đến thăm hỏi và làm việc với các doanh nghiệp có số thu lớn trên địa bàn để vận động doanh nghiệp tham gia Chương trình. Ngày 08/5/2024, Cục Hải quan Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ và công nhận thành viên Chương trình giai đoạn 1 với 09 doanh nghiệp.

Nhờ những giải pháp đồng bộ được triển khai hiệu quả, tính đến ngày 15/5/2024, số thu toàn Cục là 1.151.95 tỷ đồng. Trong những tháng tiếp theo, Cục Hải quan Đà Nẵng tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, phấn đấu thực hiện đạt được chỉ tiêu thu nộp ngân sách được giao. Trong đó, chú trọng giải quyết kịp thời vướng mắc; thông quan nhanh hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện, hành khách xuất nhập cảnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người khai hải quan, người nộp thuế.