Hải quan Quảng Ninh nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát rủi ro

Xuân Hương

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 1688/HQQN-QLRR chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 và số 2 tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.

Hải quan Quảng Ninh giám sát hàng hóa, kiểm soát rủi ro
Hải quan Quảng Ninh giám sát hàng hóa, kiểm soát rủi ro

Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phân công, giám sát, đôn đốc công chức thực hiện theo dõi, giám sát doanh nghiệp gia công, sản xuất khẩu, chế xuất; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu thập, đánh giá thông tin đối với các doanh nghiệp này. Các đơn vị căn cứ yêu cầu quản lý đặc thù, thực tế hoạt động xuất nhập khẩu để phân loại rủi ro theo các mức độ và phân loại theo các nhóm rủi ro để có biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp.

Đồng thời, phân công công chức thường xuyên rà soát theo dõi thời hạn doanh nghiệp thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị; thực hiện kiểm tra khi xác định có dấu hiệu nghi vấn gian lận; nâng cao năng lực, kỹ năng kiểm tra cơ sở sản xuất để xác định hệ thống kho nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm… có phù hợp với quy mô sản xuất trong tháng/quý/năm/cũng như các dấu hiệu lợi dụng gian lận, trốn thuế, tránh kiểm tra chuyên ngành; áp dụng kịp thời các biện pháp để ngăn chặn, phòng ngừa gian lận.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp như: Xuất khẩu nguyên liệu, phế phẩm, phế liệu vào nội địa hoặc doanh nghiệp thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu và tờ khai được Hệ thống phân luồng đỏ nhưng xin hủy.

Doanh nghiệp thay đổi kế hoạch giám sát hoặc bỏ đề nghị tiêu hủy do cơ quan hải quan tăng cường giám sát chặt tiêu hủy. Quá chu kỳ xuất khẩu hàng hóa nhưng doanh nghiệp không xuất khẩu; lợi dụng loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất để buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa, tiền tệ, động vật hoang dã trái phép qua biên giới.

Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ cả ba khâu trước, trong và sau thông quan nhằm đảm bảo kiểm soát được các rủi ro đã được nhận diện. Phối hợp, cung cấp về Cục Hải quan tỉnh thông tin những lô hàng, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro để áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro theo hướng dẫn tại Quyết định số 2218/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2020 của Tổng cục Hải quan ban hành hướng dẫn thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Trong thời gian qua, công tác quản lý rủi ro luôn được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chú trọng triển khai thực hiện. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch kiểm soát rủi ro trọng tâm năm 2023 và Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro năm 2023.

Triển khai Quyết định số 2943/QĐ-TCHQ ngày 29/12/2022 của Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 2218/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2020 ban hành hướng dẫn thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; Quyết định số 2944/QĐ-TCHQ ngày 09/01/2023 của Tổng cục Hải quan ban hành Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

Triển khai Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan theo Quyết định số 1399/QĐ-TCHQ ngày 15/7/2022 của Tổng cục Hải quan; báo cáo xử lý vướng mắc tiêu chí số 09 trong hệ thống đánh giá tuân thủ cho doanh nghiệp thành viên; triển khai một số nội dung đảm bảo thực hiện các hoạt động liên quan đến việc hỗ trợ và thu hồi tư cách thành viên. Đặc biệt, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Chuyên đề Kiểm soát rủi ro trong hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.

Trong 05 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 01/01-15/5/2023), Hải quan Quảng Ninh đã thiết lập 22 tiêu chí phân tích trên VCIS (tăng 68,2% so với cùng kỳ năm 2022); cập nhật, phê duyệt trên Hệ thống CRMS: 836 lượt hồ sơ doanh nghiệp; rà soát, phân tích 1.557 tờ khai hủy, tờ khai sửa đổi, bổ sung thông tin trên hệ thống VNACCS/VCIS phục vụ cho công tác nghiệp vụ.

Qua đó, đã phát hiện vi phạm qua phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa: 11 vụ, xử phạt VPHC và thu thuế bổ sung số tiền 51.787.516 đồng; tăng 83,33% về số vụ, tăng 420,48% về số tiền so với cùng kỳ năm 2022.

Phát hiện vi phạm qua chuyển luồng: 12 vụ, xử phạt VPHC và thu thuế bổ sung số tiền 298.754.698 đồng; tăng 300% về số vụ, tăng 4.167,92% về số tiền so với cùng kỳ năm 2022. Phát hiện vi phạm qua dừng hàng qua khu vực giám sát: 03 vụ, xử phạt VPHC số tiền 13.000.000 đồng; tăng 200% về số vụ, tăng 73,33% về số tiền so với cùng kỳ năm 2022.