Hải quan Quảng Ninh: Nỗ lực cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Xuân Hương (Thực hiện)

(Tài chính) ​Cải cách, hiện đại hóa là yêu cầu bức thiết trong quá trình hội nhập và là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục đòi hỏi nỗ lực không ngừng của cơ quan hành chính. Công tác cải cách hiện đại hóa đang được thực hiện hiệu quả tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong thời gia qua đã góp phần tích cực tạo thuận lợi, thu hút doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, tăng thu ngân sách... Để hiểu rõ hơn về kết quả tích cực trong công tác cải cách hiện đại hóa tại đây, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Trìu, Cục Trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Ngọc Trìu - Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Xuân Hương
Ông Nguyễn Ngọc Trìu - Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Xuân Hương

Phóng viên: Năm 2014 tiếp tục là năm mà nền kinh tế Việt Nam nói chung, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) nói riêng, đặc biệt là hoạt động XNK qua tuyến biên giới phía Bắc gặp không ít khó khăn do tác động không thuận từ các yếu tố khách quan. Trong bối cảnh đó, Hải quan Quảng Ninh đã có những giải pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp (DN), góp phần thúc đẩy XNK qua địa bàn và tăng thu ngân sách, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Trìu: Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho XNK và thúc đẩy quan hệ đối tác với DN được xác định là chìa khóa để thúc đẩy XNK, tăng thu ngân sách. Năm 2014, công tác cải cách hiện đại hóa được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tích cực triển khai thực hiện, cụ thể: Triển khai Đề án Xác định vị trí việc làm trong ngành Hải quan; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho CBCC; duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 vào 8 lĩnh vực thuộc khối Văn phòng Cục… Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng đã kiện toàn, thành lập mới 15 Tổ, Ban, Hội đồng như: thành lập mới Nhóm triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống vệ tinh; kiện toàn các lực lượng chuyên trách làm công tác thực thi SHTT, chống hàng giả; lực lượng chuyên trách thu thập xử lý thông tin, quản lý rủi ro và lực lượng kiểm soát phòng, chống ma túy;…

Đặc biệt, điểm nhấn trong công tác cải cách hiện đại hóa của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong năm 2014 chính là triển khai thành công Hệ thống VNACCS/VCIS. Từ ngày 26/6 đến 25/9/2014, có 539 doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện thông quan bằng Hệ thống VNACCS/VCIS. Số tờ khai XNK thông quan qua Hệ thống VNACCS/VCIS là 10.847 tờ khai, bằng 35,71% trên tổng số tờ khai được đăng ký. Kim ngạch XNK thực hiện thông quan bằng Hệ thống VNACCS/VCIS là hơn 2,1 tỷ USD, chiếm 52,2% trên tổng số kim ngạch XNK hàng hóa.

Các hoạt động thúc đẩy mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp cũng được Cục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ngay từ những ngày đầu năm 2014, đơn vị đã chủ động làm việc với các DN có hoạt động XNK thường xuyên với kim ngạch lớn trên địa bàn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thu hút DN tham gia XNK qua cửa khẩu Quảng Ninh. Đồng thời, cơ quan Hải quan cũng đã tích cực phối hợp với các ban, ngành chức năng khác trên địa bàn như Sở Kế hoạch và Đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của DN FDI và hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư…

Cục Hải quan Quảng Ninh cũng đã thành lập Tổ tư vấn Hải quan – Doanh nghiệp. Tổ tư vấn sẽ giúp giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho DN, tăng cường hoạt động đối thoại 2 chiều, giúp cả cơ quan hải quan và DN cùng thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến hàng hóa XNK, phương tiện XNC.

Những nỗ lực trong công tác cải cách hiện đại hóa đã tác động như thế nào đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Cục Hải quan tỉnh, thưa ông?

Trong 3 quý năm 2014, mặc dù hoạt động XNK trên địa bàn chịu tác động không thuận từ các yếu tố khách quan, nhưng nhờ đẩy mạnh cải cách, chủ động và tích cực hỗ trợ, thu hút DN tham gia XNK, lũy kế từ đầu năm tới 24/9, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thu NSNN đạt 13.452,4 tỷ đồng, đạt 71,7% kế hoạch Bộ Tài chính giao năm 2014 (18.750 tỷ), tăng 5% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 69,3% so với số giao phấn đấu TCHQ giao (19.400 tỷ).

Các mặt công tác khác của Cục Hải quan tỉnh cũng đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể: Quý III/2014 đã bắt giữ 109 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại, trị giá hàng hóa vi phạm 7.879,81 triệu đồng (tăng 124% về số vụ, tăng 70% về trị giá so với quý III/2013).

Cải cách, hiện đại hóa là yêu cầu bức thiết trong quá trình hội nhập và là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục đòi hỏi nỗ lực không ngừng của cơ quan hành chính. Công tác này sẽ được Hải quan Quảng Ninh tiếp tục thực hiện như thế nào trong thời gian tới, thưa ông?

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu cải cách. Trong ngắn hạn, từ nay tới cuối năm 2014, một trong các mục tiêu mà Hải quan tỉnh Quảng Ninh hướng tới là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.

Để thực hiện mục tiêu này, Hải quan Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp; chủ động rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.

Đồng thời, Cục Hải quan tỉnh cũng sẽ kịp thời ban hành các quy định, quy chế áp dụng trong công tác nghiệp vụ theo phân cấp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ, thời gian, cải cách thủ tục hành chính và phù hợp với yêu cầu thực tế áp dụng.

Một mục tiêu quan trọng khác trong công tác cải cách là triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011-2015; trọng tâm là thực hiện hiệu quả Hệ thống VNACCS/VCIS. Hiện thực hóa mục tiêu này, Hải quan Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện thông quan tự động trên Hệ thống VNACCS/VCIS theo đúng quy định tại Nghị định số 87/2012/NĐ-CP và Thông tư 22/2014/TT-BTC; áp dụng chữ ký số đối với 100% giao dịch hải quan điện tử; đầu tư nâng cấp trang thiết bị, phần mềm tiện ích và nâng cấp hạ tầng truyền thông, hệ thống bảo mật, an ninh an toàn phục vụ VNACCS/VCIS…

Xin cảm ơn ông!