Hải quan tăng cường hợp tác với Hiệp hội thép Việt Nam

Theo baohaiquan.vn

Cơ quan Hải quan cùng với Hiệp hội thép Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa hai bên trong năm 2017. Các hoạt động hợp tác với các hiệp hội Doanh nghiệp là một trong các giải pháp phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh và Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam Hồ Nghĩa Dũng trao đổi thỏa thuận hợp tác tháng 6/2016. Nguồn: PV.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh và Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam Hồ Nghĩa Dũng trao đổi thỏa thuận hợp tác tháng 6/2016. Nguồn: PV.

Để triển khai các hoạt động hợp tác với Hiệp hội thép Việt Nam, Ban Cải cách hiện đại hóa (Tổng cục Hải quan) đã xây dựng dự thảo chương trình hợp tác năm 2017, với trọng tâm là tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác theo thỏa thỏa thuận giữa Tổng cục Hải quan và Hiệp hội thép đã ký tháng 6/2016.

Nội dung hợp tác dự kiến tập trung vào trao đổi thông tin, tham vấn hợp tác tăng cường năng lực và theo dõi tình hình thực thi pháp luật. 

Tổng cục Hải quan và Hiệp hội thép Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác từ tháng 6/2016. Hai bên đã thống nhất hợp tác trên các lĩnh vực như: Trao đổi thông tin về tình hình XNK thép, giá thép, sản phẩm thép, DN XNK thép.

Trao đổi thông tin về tình hình gian lận, buôn lậu để cùng phối hợp, đấu tranh phòng ngừa các hoạt động gian lận thương mại, buôn lậu thép.

Phối hợp rà soát các quy định pháp lý, quy trình thủ tục, phương pháp quản lý, điều kiện thực hiện để đưa các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK của DN, nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan. Phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật về hải quan và kiến nghị các giải pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật về hải quan. 

Đồng thời, tổ chức đào tạo, tập huấn về các sản phẩm thép, phân tích, phân loại các sản phẩm thép cho hải quan và DN.

Trong năm 2016, ngành Hải quan đã ghi nhận một số hoạt động hợp tác với Hiệp hội thép như: Tổ chức tham vấn lấy ý kiến về xây dựng, hoàn thiện quy định, chính sách pháp luật hải quan, đánh giá nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan Hải quan thông qua các hội nghị đối thoại DN; hội nghị triển khai kế hoạch cải cách hiện đại hóa hải quan, hội nghị DN theo chuyên đề; trao đổi thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh mặt hàng thép, thông tin về DN; theo dõi giải quyết vướng mắc…

Tổng kim ngạch NK của ngành thép năm 2016 là 9,1 tỷ USD và XK là 2,4 tỷ USD. Sắt thép các loại cũng là một trong 10 nhóm hàng NK chính năm 2016.