Hải quan Cao Bằng: Hàng hóa qua địa bàn giảm mạnh

Theo baohaiquan.vn

Từ đầu năm đến nay, lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua hai địa bàn quản lý của Cục Hải quan Cao Bằng là tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bắc Kạn đều giảm mạnh.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng, Cục Hải quan Cao Bằng. Nguồn: PV.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng, Cục Hải quan Cao Bằng. Nguồn: PV.

Theo thông tin tử Cục Hải quan Cao Bằng, từ đầu năm đến trung tuần tháng 2, tổng giá trị kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn đơn vị quản lý đạt 35,348 triệu USD, giảm tới 56,29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, cả kim ngạch hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu, lẫn hoạt động xuất nhập khẩu qua hai địa bàn đơn vị quản lý là tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bắc Kạn đều giảm mạnh.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 21,563 triệu USD, giảm 57,83%; kim ngạch nhập khẩu đạt 13,785 triệu USD, giảm 53,65%.

Đối với địa bàn quản lý, riêng trong kỳ báo cáo mới nhất (tính từ 16/1/2017 đến 15/2/2017), địa bàn Bắc Kạn không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt gần 194.000 USD. Như vậy, kim ngạch xuất nhập khẩu chủ yếu của Cục phát sinh tại địa bàn Cao Bằng và tình trạng giảm sút của toàn Cục khá tương đồng với tình trạng xuất nhập khẩu qua địa bàn này.

Ngoài việc trực tiếp làm thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu mở tờ khai tại đơn vị, từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Cao Bằng đã thực hiện giám sát hàng hóa tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan đối với 2.755 tờ khai, giảm 23,89% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng trọng lượng hàng hóa của hai loại hình này đạt gần 78.300 tấn, giảm 53,32%; tổng giá trị kim ngạch đạt hơn 105,5 triệu USD, giảm 39,03%.

Đối với công tác thu ngân sách Nhà nước, từ đầu năm đến trung tuần tháng 2, toàn Cục thu được gần 8,1 tỷ đồng, tương đương 6,73% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (chỉ tiêu 120 tỷ đồng). Đặc biệt, toàn bộ số thuế đều phát sinh tại địa bàn Cao Bằng, địa bàn Bắc Kạn chưa phát sinh số thu.