Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách đạt 79% chỉ tiêu

Trần Huyền

Tính đến ngày 15/8/2023, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Thanh Hóa đã đạt 79% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao.

Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Thanh Hóa đã đạt 79% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao. Ảnh: internet
Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Thanh Hóa đã đạt 79% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao. Ảnh: internet

Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, tính đến ngày 15/8/2023, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tại Cục đạt 10.653 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách từ các mặt hàng nhập khẩu đạt 8.751,03 tỷ đồng, chiếm 98,2% tổng số thu ngân sách nhà nước; thu từ dầu thô nhập khẩu đạt 8.599,69 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 81,1% trong tổng thu ngân sách nhà nước của đơn vị; thu từ các mặt hàng nhập khẩu khác đạt 1.718,77 tỷ đồng, chiếm 17% tổng số thu ngân sách nhà nước.

Thu ngân sách của đơn vị chủ yếu từ các nguyên phụ liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất của các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn như: phế liệu sắt thép, than đá, phụ liệu lọc hóa dầu (hóa chất, chất xúc tác), máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế, dầu cọ tinh luyện…

Trong tổng thu ngân sách của Cục Hải quan Thanh Hóa, số thu thuế xuất khẩu đạt 161,42 tỷ đồng, chiếm 1,8% tổng thu ngân sách nhà nước. Số thu này tương đối ổn định, không có biến động lớn.

Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, dự kiến, hết tháng 8/2023, số thu nộp ngân sách nhà nước toàn Cục đạt 10.819,26 tỷ đồng, bằng 79% cùng kỳ năm 2022 và đạt 80,1% chỉ tiêu giao thu.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, trong những tháng còn lại của năm, Cục Hải quan Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng thu, cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cao nhất cho họat động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Đơn vị cũng sẽ tăng cường thu thập thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng và doanh nghiệp có khả năng rủi ro cao về trị giá, thuế suất...