Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Nhiều đơn vị hoàn thành chỉ tiêu thu

Theo baohaiquan.vn

Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, tính đến ngày 22-11, toàn Cục đã thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 88.160,6 tỷ đồng, đạt 86% so với chỉ tiêu kế hoạch 102.500 tỷ đồng. Trong đó, nhiều đơn vị đã thu vượt chỉ tiêu được giao.

Công chức Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp. Nguồn: PV..
Công chức Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp. Nguồn: PV..

Theo đó, có 4 đơn vị, gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2; Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng; Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công và Chi cục Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận đã thu nộp ngân sách vượt chỉ tiêu được giao. Các đơn vị này có số thu thấp so với các đơn vị khác, với mức thu thấp nhất là 60 tỷ đồng và đơn vị được giao cao nhất là 240 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, 2 đơn vị được giao số thu cao nhất là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, chiếm hơn 50% số thu của toàn Cục đều có số thu đạt khá, cao hơn mức thu trung bình của toàn Cục. 

Cụ thể, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 được giao 33.200 tỷ đồng, đã thu được 29.223 tỷ đồng, đạt trên 88%; Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư được giao chỉ tiêu thu 21.000 tỷ đồng, đã thu được 18.854 tỷ đồng, đạt 89,78... Tỷ lệ này đạt cao hơn tỷ lệ chung của toàn Cục là 86%. 

Theo phân tích của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, với kết quả thu như trên, trong tháng cuối cùng của năm, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai nhiều giải pháp thu, trong đó tập trung thu hồi nợ đọng, chống thất thu qua công tác chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan, kiểm tra trị giá tính thuế...; phấn đấu thu vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.