Hiệu quả bất nhờ từ tích hợp hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và ISO 27001:2013

Ánh Dương

Thực tiễn cho thấy, áp dụng tích hợp hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và ISO 27001:2013 là lựa chọn hiệu quả của mọi doanh nghiệp. Ngoài nâng cao năng suất, chất lượng, doanh nghiệp còn có thể đảm bảo an ninh thông tin.

Khi tích hợp hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và ISO 27001:2013, doanh nghiệp sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường
Khi tích hợp hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và ISO 27001:2013, doanh nghiệp sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường

Tạo lợi thế cạnh tranh mới trên thương trường

ISO 9001 là hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng, cung cấp những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản để có thể thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp. Hệ thống quản lý này có thể áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp không phân biệt loại hình, quy mô hay lĩnh vực hoạt động.

ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất và được đánh giá là có sự cải tiến vượt bậc so với phiên bản đầu tiên. Cốt lõi của phiên bản này tập trung vào việc kiểm soát và quản lý hệ thống dựa trên yếu tố rủi ro, hướng doanh nghiệp đến sự phát triển bền vững.

Áp dụng ISO 9001:2015 doanh nghiệp sẽ thu được những lợi ích sau: Nâng cao sức cạnh tranh và phù hợp với môi trường kinh doanh hiện tại; tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng; cải tiến quá trình, kết quả hoạt động và mở rộng cơ hội kinh doanh đúng pháp luật.

Trong khi đó, ISO 27001 là hệ thống quản lý an toàn thông tin quy định các yêu cầu đối với hoạt động thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thông tin của một tổ chức.

ISO 27001:2013 là phiên bản mới nhất của ISO 27001, cung cấp một bộ các yêu cầu được tiêu chuẩn hóa nhằm bảo vệ tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của các thông tin dạng viết, nói và máy tính.

Nhiều chuyên gia năng suất, chất lượng đánh giá, việc áp dụng ISO 27001:2013 sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, tăng niềm tin của khách hàng; bảo vệ hoạt động kinh doanh, giúp tổ chức tuân thủ các quy định và nâng cao lợi thế cạnh tranh, cũng như giảm thiểu khả năng mắc các sai sót.

Khi tích hợp hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và ISO 27001:2013, doanh nghiệp sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường và vượt qua được những rào cản kỹ thuật trong thương mại, thuận tiện cho việc thâm nhập các thị trường mới...

Doanh nghiệp thu nhiều kết quả nổi bật

Thời gian qua, Viện Năng suất Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ) đã triển khai áp dụng thí điểm mô hình tích hợp hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và ISO 27001:2013 cho CTCP HTC viễn thông quốc tế và CTCP Free’t Planning Việt Nam.

Việc tích hợp thành công 2 chứng chỉ ISO 27001:2013 và ISO 9001:2015  giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp và bảo đảm tính toàn vẹn.
Việc tích hợp thành công 2 chứng chỉ ISO 27001:2013 và ISO 9001:2015  giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp và bảo đảm tính toàn vẹn.

Đây là hai doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin với tài sản là dữ liệu. Đáng chú ý, sau khi áp dụng tích hợp hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và ISO 27001:2013, 2 công ty đã thu được nhiều hiệu quả nổi bật.

Cụ thể, CTCP HTC Viễn thông quốc tế đã xây dựng thành công các biện pháp rủi ro về an toàn thông tin; cán bộ nhân viên nhận thức được việc nhận diện các rủi ro an toàn thông tin, hiểu rõ và tuân thủ các quy định đảm bảo thông tin mật trong công việc hằng ngày.

Nhờ việc tích hợp hai hệ thống quản lý, công ty đã xây dựng thành công một hệ thống văn bản, giúp giảm bớt sự cồng kềnh, chồng chéo của các hệ thống, góp phần nâng cao năng suất lao động của nhân viên...

Đối với CTCP Free’t Planning Việt Nam, đã xây dựng thành công hệ thống quản lý an toàn thông tin; xây dựng hệ thống tài liệu và áp dụng tài liệu vào hoạt động của doanh nghiệp. Đánh giá nội bộ, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý, đánh giá rủi ro về an toàn thông tin.

Theo đại diện lãnh đạo Công ty, Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO 27001:2013 tích hợp hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 đã giúp công ty phát hiện gần 70 rủi ro an toàn thông tin liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và xác định những điểm chưa phù hợp trong việc bảo mật dữ liệu thông tin khách hàng...

Việc tích hợp thành công 2 chứng chỉ ISO 27001:2013 và ISO 9001:2015 không chỉ giúp công ty nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp và bảo đảm tính toàn vẹn, chính xác của thông tin, mà còn tạo cơ hội cho công ty thực hiện các dự án đầu tư mới nổi là phát triển phần mềm và công cụ hoạt động hỗ trợ văn phòng như nhập dữ liệu, đánh máy, xử lý dữ liệu...