Tỉnh Bình Dương:

Hỗ trợ 1.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp gặp khó

Theo baobinhduong.vn

(Tài chính) Tỉnh Bình Dương sẽ triển khai gói tín dụng 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Tỉnh Bình Dương sẽ triển khai gói tín dụng 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn. Nguồn: internet
Tỉnh Bình Dương sẽ triển khai gói tín dụng 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn. Nguồn: internet

Theo Trang tin điện tử tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung cho biết, được sự chấp thuận của Chính phủ, tháng 9/2014, tỉnh sẽ xây dựng gói tín dụng 1.000 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại.

Theo đó, tỉnh sẽ làm việc với các ngân hàng cho doanh nghiệp vay ưu đãi với lãi suất thấp khi doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị để tái sản xuất, mở rộng sản xuất. Từ gói 1.000 tỷ đồng trên, tỉnh sẽ hỗ trợ 50% tiền lãi suất vay của các doanh nghiệp.

Được biết, sau sự cố ngày 13/5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt, kịp thời các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại theo chỉ đạo của Trung ương.

Cụ thể, thực hiện gia hạn, giảm, hoàn thuế cho các doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 544 tỷ đồng; đã giải quyết miễn, giảm tiền thuê hạ tầng, tiền thuê đất năm 2014 cho các doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng; thực hiện miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu để sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị linh kiện bị hư hại, tổn thất…

Đồng thời, các công ty bảo hiểm đã tạm ứng tiền bảo hiểm cho doanh nghiệp bị thiệt hại với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.