Tỉnh Khánh Hòa:

Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Theo Đình Lâm/Báo Khánh Hòa

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Mục tiêu nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hoạt động sản xuất tại Doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê. Ảnh: Đình Lâm
Hoạt động sản xuất tại Doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê. Ảnh: Đình Lâm

Cùng doanh nghiệp vượt khó

Hiện nay, tình hình sản xuất của các DN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cơ bản được khôi phục, song dịch bệnh dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Do đó, Ban Chỉ đạo ra đời nhằm giúp DN vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ sớm phục hồi, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Ban Chỉ đạo được quyền yêu cầu các DN xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh bảo đảm các điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch đối với tổ chức, DN hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan đó. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo có quyền mời đại diện các cơ quan liên quan hoặc các tổ chức, hiệp hội, chuyên gia để phối hợp, tham vấn.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh thực hiện kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong việc phục hồi sản xuất, kinh doanh của các DN trên địa bàn, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ chủ động tiếp nhận kiến nghị, đề xuất phương án khôi phục sản xuất, kinh doanh và giải quyết nhanh nhất cho DN; bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn, thông suốt trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, có trách nhiệm hướng dẫn tư vấn chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch cho các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị

Nhằm tạo điều kiện để DN phục hồi sản xuất, kinh doanh một cách có hiệu quả nhất, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo. Trong đó, 2 đơn vị có vai trò quan trọng là Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT).

Đối với Sở Công Thương, UBND tỉnh giao nhiệm vụ tạo điều kiện, hỗ trợ các DN triển khai tổ chức lại sản xuất theo nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; từng bước khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trong cụm công nghiệp.

Cùng với đó, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng chủ lực của tỉnh; tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại, bán buôn, bán lẻ được khôi phục; mở rộng kết nối, liên kết tiêu thụ giữa các địa phương trong tỉnh và với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu sở có trách nhiệm triển khai Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để duy trì và thực hiện “mục tiêu kép”; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành nghiên cứu thêm những hướng phát triển mới (đầu tư các dự án điện gió trên biển, công nghiệp dược, chuyển đổi số...) và các lĩnh vực sớm tạo sức bật tăng trưởng ngắn hạn, hài hòa lợi ích trước mắt và lâu dài.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò chủ chốt trong phối hợp với các sở, ban, ngành, các ban quản lý dự án thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung nguồn lực tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đúng kế hoạch đề ra, nhất là đối với các dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Bà Lê Thu Hải  - Giám đốc Sở Công Thương Khánh Hòa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, theo chức năng, nhiệm vụ, các sở, ban, ngành và địa phương được giao nhiệm vụ cụ thể hỗ trợ DN phục hồi sản xuất. Khi có các vướng mắc vượt thẩm quyền, sở, ngành sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo để có sự điều hành kịp thời.

Hiện nay, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung giải quyết những chính sách, các gói hỗ trợ của Nhà nước cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tiếp đó là giải quyết vấn đề về vốn vay và hướng xử lý khi có dịch bệnh xảy ra trong quá trình sản xuất.