Hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

PV.

Từ 1/1/2018, nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cụ thể mức hỗ trợ bằng 30% đối với người thuộc diện nghèo, 25% đối với người thuộc diện cận nghèo và bằng 30% đối với các đối tượng còn lại.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, nếu không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc đều có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Theo Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội, về mức tham gia BHXH tự nguyện thì mức tối thiểu được hạ từ 22% mức lương cơ sở còn bằng 22% mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn. Người tham gia BHXH tự nguyện có thể đóng tối thiểu 154.000 đồng/tháng, tối đa không vượt quá 22% của 20 lần mức lương cơ sở, được chọn mức đóng cao hơn để có mức hưởng lương hưu cao hơn khi về già.

Người lao động có thể đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc một lần cho nhiều năm về sau (tối đa 5 năm), một lần cho những năm còn thiếu (tối đa 10 năm).

Kể từ ngày 1/1/2018, nhà nước sẽ tri thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, cụ thể mức hỗ trợ bằng 30% đối với người thuộc diện nghèo, 25% đối với người thuộc diện cận nghèo và bằng 30% đối với các đối tượng còn lại.

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng chế độ về hưu trí, tử tuất quy định liên thông giữa chính sách BHXH bắt buộc và tự nguyện.

Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội cho biết : Để tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện trong thời gian cần tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới cơ chế thực hiện, chuyển đổi tác phong phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ đảm bảo việc tham gia và thụ hưởng được thuận lợi nhất.

Về lâu về dài cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách BHXH, trong đó có cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút, tạo điều kiện cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện. Chính sách cần đa dạng, linh hoạt, hướng tới đáp ứng được nhu cầu, khả năng của nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Trong thời gian tới, nhằm khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHXH Việt Nam đề xuất cần mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền vào quỹ... để tạo thuận lợi nhất cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Hiện nay, BHXH Việt Nam đang yêu cầu các cơ quan chuyên môn gấp rút đề xuất các giải pháp tổng thể kết hợp với vụ BHXH (Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội) hoàn thiện chính sách về phát triển đổi tượng tham gia BHXH tự nguyện”.