Cục Thuế TP. Hà Nội:

Hỗ trợ trực tuyến, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế

Anh Minh

Ngày 16/11/2021, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến giải đáp chính sách thuế liên quan đến chính sách gia hạn, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; giải đáp các vướng mắc về hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, người nộp thuế theo quy định mới.

Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website của Cục Thuế hồi tháng 7/2021.
Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website của Cục Thuế hồi tháng 7/2021.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, tiếp nối thành công của Chương trình hỗ trợ trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế hồi tháng 7/2021, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tổ chức Chương trình trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website tháng 11/2021 với chủ đề “Cục Thuế TP. Hà Nội tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn TP. Hà Nội trong bối cảnh dich COVID-19”.

Thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 16/11/2021. Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Nội dung chương trình trực tuyến lần này của Cục Thuế TP. Hà Nội là giải đáp chính sách hỗ trợ người nộp thuế về gia hạn, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Để tham gia chương trình hỗ trợ trực tuyến, người nộp thuế truy cập vào website của Cục Thuế TP. Hà Nội tại địa chỉ: http://hanoi.gdt.gov.vn, đặt câu hỏi liên quan đến chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế mà doanh nghiệp, người nộp thuế và nhân dân quan tâm để được cục thuế trả lời trực tiếp trên website.

Giao diện chương trình hỗ trợ trực tuyến của Cục Thuế TP. Hà Nội chỉ được mở trên website trong thời gian diễn ra chương trình.