Hoàn thành chi trả bồi thường sự cố môi trường biển trước 30/6/2017

PV.

Đó là kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ VIII Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo.

Hoàn thành chi trả bồi thường sự cố môi trường biển trước 30/6/2017. Nguồn: internet
Hoàn thành chi trả bồi thường sự cố môi trường biển trước 30/6/2017. Nguồn: internet
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá, thời gian qua, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể từ trung ương đến cấp cơ sở đã vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm và được sự ủng hộ của nhân dân trong công tác thống kê, xác định, chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung.
Nhờ đó, công tác này đã được triển khai thành công, hiệu quả, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thiệt hại, công khai, minh bạch, đảm bảo dân chủ ở cơ sở, an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Các địa phương đã được tạm cấp 3 lần với khoảng 5.290 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/5/2017, các tỉnh đã chi trả cho bà con đạt 84,1% số kinh phí tạm cấp.
Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ kê khai, xác định và chi trả bồi thường thiệt hại cho nhân dân; đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2017; tập trung vào các đối tượng đã được quy định, không mở rộng đối tượng, phạm vi.
Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh rà soát kỹ đảm bảo không còn người dân nào thuộc đối tượng mà chưa được thống kê đền bù thiệt hại.
Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số lượng các đối tượng, kinh phí thiệt hại và dự kiến kinh phí cho hoạt động của đội ngũ cán bộ ở thôn/xóm, xã/phường/thị trấn trực tiếp tham gia, phục vụ cho công tác quản lý ổn định tình hình, công tác thống kê, thẩm định, chi trả, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.
Trước đó, ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm cấp lần 4 với 1.500 tỷ đồng kinh phí bồi thường thiệt hại cho 4 tỉnh nhằm quyết tâm kết thúc giai đoạn thống kê, xác định, chi trả tiền bồi thường thiệt hại trong tháng 6/2017 để chuyển sang giai đoạn triển khai, thực hiện các đề án.