Hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thủy điện Sơn La

Theo Chinhphu.vn

Để kết thúc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La vào ngày 31/12/2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu UBND 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ.

Các địa phương đã được cấp vốn, triển khai giao đất để xây dựng các khu, điểm tái định cư với tổng diện tích 32.512 ha đất ở. Nguồn: internet
Các địa phương đã được cấp vốn, triển khai giao đất để xây dựng các khu, điểm tái định cư với tổng diện tích 32.512 ha đất ở. Nguồn: internet

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu hoàn thành các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng số vốn đầu tư là 888 tỷ đồng, trong đó: tỉnh Sơn La 707 tỷ đồng, Điện Biên 162 tỷ đồng và Lai Châu 19 tỷ đồng.

Đồng thời hoàn thành 234 dự án đang thi công dở dang và các dự án đã hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, bao gồm: 195 dự án đang thi công dở dang với tổng giá trị là 2.180 tỷ đồng, trong đó tỉnh Sơn La có 150 dự án với tổng giá trị là 1.392 tỷ đồng, 35 dự án với tổng giá trị là 608 tỷ đồng của tỉnh Điện Biên và 10 dự án với tổng giá trị là 180 tỷ đồng của tỉnh Lai Châu; 39 dự án đã hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư với tổng số vốn đầu tư 526 tỷ đồng, trong đó có 12 dự án với vốn đầu tư là 36 tỷ đồng của tỉnh Sơn La, 27 dự án với tổng vốn đầu tư là 490 tỷ đồng của tỉnh Điện Biên.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu hoàn thành quyết toán toàn bộ dự án trong quý I/2016, với tổng vốn đầu tư còn lại là 13.481 tỷ đồng, bao gồm: tỉnh Sơn La 8.351 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 3.617 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu 1.513 tỷ đồng.

Theo Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng số dân di chuyển thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La là 20.340 hộ, 92.301 nhân khẩu. Trong đó, tỉnh Sơn La 12.584 hộ, 58.337 khẩu; tỉnh Điện Biên 4.459 hộ, 17.010 khẩu; tỉnh Lai Châu 3.297 hộ, 16.954 khẩu.

Tổng số khu, điểm tái định cư tập trung của Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La 78 khu, 285 điểm, tái định cư xen ghép vào 38 bản thuộc 17 xã và tái định cư tự nguyện; bố trí tái định cư cho 20.477 hộ (gồm số dân di chuyển thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và Dự án đường tránh ngập đường Mường Lay-Nậm Nhùn, giai đoạn 1).

Đến ngày 11/5/2015, các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã hoàn thành việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết toàn bộ 78 khu, 285 điểm tái định cư xen ghép vào 37 bản thuộc 16 xã và khu tái định cư tự nguyện.

Nhà nước cũng đã triển khai gần 8.000 phương án hỗ trợ, bồi thường với số vốn giải ngân hơn 7.000 tỷ đồng cho hơn 40.000 hộ dân, 232 tổ chức phải di dời hoặc chịu ảnh hưởng.

Cùng với đó, các địa phương đã được cấp vốn, triển khai giao đất để xây dựng các khu, điểm tái định cư với tổng diện tích 32.512 ha đất ở; 17.604,1 ha đất nông nghiệp; 12.718,3 ha đất lâm nghiệp và 1.470 ha đất khác.

Bên cạnh việc hỗ trợ di chuyển, xây dựng nhà, cấp lương thực, hướng dẫn chuyển đổi nghề nghiệp, bố trí đất sản xuất... Nhà nước đã triển khai 3.058 dự án, hạng mục đầu tư hạ tầng cho các khu, điểm tái định cư của người dân với tổng mức đầu tư 16.400 tỷ đồng. Đến tháng 5/2015 đã hoàn thành đưa vào sử dụng dự án, đạt 88,9%.