Hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Theo daibieunhandan.vn

Một trong những mục tiêu được ngành Tư pháp đặt ra trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn 2017 - 2020 là hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, Bộ Tư pháp sẽ tập trung xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia như: Tiếp tục triển khai dự án Thí điểm thiết lập Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; Nâng cấp phần mềm quản lý lý lịch tư pháp phiên bản cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và phiên bản cho các Sở Tư pháp…

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ xây dựng thêm các phần mềm như: Quản lý nuôi con nuôi trong nước, quản lý dữ liệu trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài; quản lý nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; triển khai thí điểm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Phát triển Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự…