Hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

PV.

Quỹ Đào Minh Quang (CHLB Đức) và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận khung về việc hợp tác và hỗ trợ tài chính. Tổng số tiền Quỹ Đào Minh Quang hỗ trợ Học viện là hơn 1 tỷ đồng. Thời gian hợp tác giữa Quỹ và Học viện bắt đầu từ năm 2017-2018 đến hết năm học 2019-2020.

Lễ ký kết thỏa thuận khung về việc hợp tác và hỗ trợ tài chính giữa Quỹ Đào Minh Quang (CHLB Đức) và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Lễ ký kết thỏa thuận khung về việc hợp tác và hỗ trợ tài chính giữa Quỹ Đào Minh Quang (CHLB Đức) và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Quỹ Đào Minh Quang là một Quỹ được thành lập theo Luật dân sự Đức, có năng lực pháp lý độc lập, chỉ theo đuổi các mục tiêu công ích và từ thiện. Quỹ khuyến khích sự hợp tác phát triển giữa Đức và Việt Nam.

Tháng 12/2016, Quỹ Đào Minh Quang được Bộ Tư pháp và Bảo vệ Người tiêu dùng của Bang Berlin chính thức công nhận là Quỹ có năng lực pháp lý độc lập và được Sở Tài chính bang Berlin công nhận là Quỹ công ích vì Quỹ thực hiện các hoạt động từ thiện.

Theo thỏa thuận ký kết, hàng năm Quỹ Đào Minh Quang sẽ hỗ trợ giải thưởng thủ khoa cho 8 sinh viên trong kỳ thi đầu ra và 20 suất học bổng trị giá 10 triệu động cho các khoa: Nhạc cụ truyền thống, Thanh nhạc, Piano, Dây…

Việc lựa chọn sinh viên được nhận học bổng do các Khoa và Học viện tiến hành trên cơ sở các tiêu chí được thống nhất giữa Quỹ, Khoa và Học viện.

Tiêu chí lựa chọn sinh viên được nhận học bổng sẽ được quy định trong thỏa thuận chi tiết khác với tinh thần ưu tiên coh sinh viên có tài năng âm nhạc thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, trong phạm vi khả năng của mình Quỹ Đào Quang Minh sẽ hỗ trợ và hợp tác cùng Học viện tiến hành các hoạt động về tiếp thị và tìm kiếm các chương trình biểu diễn tại Việt Nam, Đức.

TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết: Sự hỗ trợ của Quỹ Đào Quang Minh không chỉ góp phần khích lệ các em sinh viên về vật chất và tinh thần, mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam và Đức. Học viện cam kết sẽ tổ chức hiệu quả nhất phần kinh phí hỗ trợ của Quỹ.