Hơn 4,5 triệu cổ phiếu của CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh niêm yết trên HNX

PV.

Ngày 2/6/2017, Công ty cổ phần (CTCP) Du lịch - Thương mại Tây Ninh chính thức đưa hơn 4,5 triệu cổ phiếu TTT lên niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với tổng giá trị đăng ký niêm yết hơn 45,7 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 61.800 đồng/cổ phiếu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh thành lập từ năm 1982. Hiện nay, TTT có 4 công ty con trực thuộc bao gồm: CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, CTCP Lữ hành Tây Ninh, CTCP Khách sạn Hòa Bình và CTCP Gạch ngói Tây Ninh. Năm 2007, TTT chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ hơn 45,7 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh Tây Ninh nắm giữ 80,83% vốn cổ phần.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí tại khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, kinh doanh phân phối, bia rượu nước giải khát, quảng cáo, thực phẩm, hàng tiêu dùng; dịch vụ vận chuyển bằng hệ thống cáp treo, máng trượt, vận chuyển bằng xe điện, xe ngựa cho du khách.

Trong những năm gần đây, lượng khách tham quan tại khu du lịch núi Bà Đen có xu thế tăng rõ rệt, trong đó doanh thu nước giải khát và dịch vụ vận chuyển chiếm phần lớn tỷ trọng trong tổng doanh thu (46,87% và 46,13%).

Kết quả kinh doanh năm 2015 – 2016

  Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

% tăng giảm

Vốn CSH

279,3

313,3

12,15%

Doanh thu thuần

276,9

296,1

6,9%

Lợi nhuận sau thuế

59,2

68,1

15,07%

Tỷ lệ cổ tức (%)

14

14

-

     Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của TTT năm 2017

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

163,1

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

18,3

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

11,21

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

40,04

Cổ tức (%)

-

Nguồn: CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh