Hơn 520.000 doanh nghiệp trên cả nước đăng ký nộp thuế điện tử

PV.

Đây là con số vừa được công bố trong Thông cáo báo chí về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 7/2016 của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, tính đến ngày 20/7/2016, dịch vụ nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố.

Thống kê của Bộ Tài chính cũng cho thấy, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia là trên 523.000/548.000, tương đương 95,3%.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký dịch vụ với ngân hàng là trên 503.000 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 91,7 %.

Kết quả này tiếp tục thể hiện nỗ lực của ngành Tài chính trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.