Đã có 546 nghìn doanh nghiệp tham gia đăng ký khai thuế điện tử

PV.

Theo số liệu báo cáo của Tổng Cục Thuế, tính đến ngày 20/7/2016 đã có 546 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử.

Tính đến hết ngày 20/7/2016, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố, với trên 546 nghìn doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ trên 99% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước.

Về triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục thuế ký kết thoả thuận với 41 ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương trong cả nước.

Tính đến ngày 20/7/2016 đã có 523 nghìn doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế thông qua ngân hàng trên.

Hiện Tổng cục Thuế đang, nghiên cứu, hoàn thiện quy trình hoàn thuế điện tử, đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai Đề án hoàn thuế điện tử, phấn đấu đến hết năm 2016 thực hiện hoàn thuế điện tử ở cấp độ 4 tối thiểu đạt 95%.