HOSE chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Vina kết nối giao dịch trực tuyến

PV.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Vina kết nối giao dịch trực tuyến tại HOSE.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 15/2/2023, Phó Tổng Giám đốc phụ trách HOSE Trần Anh Đào đã ký ban hành Quyết định số 54/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán Vina kết nối giao dịch trực tuyến tại HOSE.

Quyết định của HOSE nêu rõ, Công ty cổ phần chứng khoán Vina phải chấp hành các quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán, quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và hướng dẫn của HOSE.

Theo Điều 2, Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến HOSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-SGDVN ngày 25/02/2022 của Tổng Giám đốc VNX, giao dịch trực tuyến là hoạt động gửi lệnh trực tiếp, tự động từ hệ thống của tổ chức kết nối giao dịch trực tuyến vào các hệ thống giao dịch của HOSE, HNX mà không qua bước nhập lệnh thủ công và tuân theo các quy định hiện hành về giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, theo khoản 2, Điều 4, hệ thống giao dịch của tổ chức kết nối giao dịch phải đảm bảo các điều kiện sau: Được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định về giao dịch chứng khoán do VNX và công ty con ban hành và các quy định khác liên quan; Xây dựng theo đúng tiêu chuẩn đặc tả kỹ thuật theo hướng dẫn của HOSE, HNX; Có chức năng kiểm tra và chấp nhận dữ liệu từ hệ thống giao dịch của HOSE, HNX.