Hưng Yên: Nuôi dưỡng, khai thác hiệu quả các nguồn thu

PV.

Mặc dù trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế trong nước, gây khó khăn trong công tác thu ngân sách, song các ngành chức năng của tỉnh ta áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt, tích cực nuôi dưỡng và khai thác các nguồn thu, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII đề ra.

Năm 2015, toàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 7,2 nghìn tỷ đồng
Năm 2015, toàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 7,2 nghìn tỷ đồng

Khai thác hiệu quả các nguồn thu

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu mỗi năm, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và triển khai các biện pháp để tổ chức thu, động viên kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Ngành Thuế đã tiến hành triển khai sâu rộng các chính sách, pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tích cực phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan trong việc tăng cường quản lý thu ngân sách, nhất là với những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trọng điểm. Các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, qua đó giảm thủ tục, giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp.

Ngành Thuế đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế như: Ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), nộp thuế điện tử, vừa tiết kiệm thời gian, vừa hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình kê khai, tính thuế đồng thời giúp người nộp thuế tiết kiệm được thời gian và chi phí. Cơ quan Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh ứng dụng hiện đại hóa trong quá trình thực hiện ủy nhiệm thu NSNN cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn nhằm hỗ trợ người nộp thuế thuận lợi nhất, bảo đảm số thuế nộp ngân sách được tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Chi cục Hải quan Hưng Yên đưa vào áp dụng thành công hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia, đây được coi là một trong những giải pháp thu hút đông đảo các doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại Hưng Yên.

Trong lĩnh vực thu ngân sách, thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn và luôn vượt dự toán pháp lệnh. Để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát nguồn thu trên địa bàn với từng đối tượng, khoản thu, sắc thuế. Nhiều đơn vị phân bổ dự toán thu đến từng cán bộ, đội thuế để chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu nộp phù hợp, tích cực khai thác các nguồn thu còn tiềm năng trên địa bàn để bù đắp thiếu hụt.

Hàng năm, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; tuyên dương những người nộp thuế tiêu biểu; tạo điều kiện để người nộp thuế được hưởng đầy đủ các ưu đãi của tỉnh, của Trung ương, giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng thuế nộp ngân sách… Công tác hoàn thuế giá trị gia tăng được Cục Thuế thực hiện đầy đủ, thời gian làm thủ tục rút ngắn so với quy định đã hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp về vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các giải pháp về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thuế trong thực thi công vụ.

Do đó, trong 5 năm qua, số nộp NSNN do Cục Thuế tỉnh quản lý trên địa bàn ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước, cụ thể là: Năm 2011 số nộp đạt trên 3.300 tỷ đồng, năm 2012 số nộp đạt trên 3.700 tỷ đồng, năm 2013 số nộp đạt trên 4.311 tỷ đồng, năm 2014 số nộp đạt trên 4.980 tỷ đồng, năm 2015 ước thực hiện 5.300 tỷ đồng.

Đối với thu nội địa, đáng chú ý, chiếm tỷ trọng cao là thu từ khu vực doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thế mạnh về kỹ thuật, thị trường xuất khẩu, số thu ngân sách từ khu vực này đã tăng nhanh, năm 2014 số thu từ khu vực này đạt 1.325 tỷ đồng. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có lực lượng đông đảo, đã đóng góp cho NSNN cao nhất trong khối các doanh nghiệp, năm 2014 số thu ngân sách đạt 1.811 tỷ đồng...

Cùng với thu nội địa, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu trong 5 năm đạt kết quả cao và số thu tăng qua các năm. Chi cục Hải quan Hưng Yên triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách, kiểm tra trị giá hàng nhập khẩu, kiểm tra đôn đốc các khoản phải thu đối với hàng hóa nhập khẩu, xử lý nợ thuế theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng... Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2010 đạt trên 874 tỷ đồng, năm 2014 đạt 2.268 tỷ đồng. Qua đó cho thấy sự nỗ lực của Chi cục Hải quan Hưng Yên trong việc thu hút doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Hưng Yên, đóng góp tích cực cho NSNN.

Với sự nỗ lực cao của các ngành chức năng, những năm qua, công tác thu NSNN đạt và vượt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII đề ra. Năm 2014, tổng thu NSNN đạt trên 7.248 tỷ đồng, năm 2015, dự toán thu NSNN là 7.200 tỷ đồng, ước thực hiện đạt 8.000 tỷ đồng (Nghị quyết đề ra là đến năm 2015 thu NSNN đạt 6.000 tỷ đồng). Về tổng thể, thu NSNN trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành vượt dự toán ở mức cao, từ đó tác động tích cực đến công tác điều hành ngân sách của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN có ý nghĩa rất lớn, tạo đà cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 5 năm tiếp theo. Đồng thời đây là nguồn lực quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2015

Năm 2015, toàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, trong đó ngành Thuế tỉnh được HĐND tỉnh giao thu 4.840 tỷ đồng tiền thuế, phí và các khoản thu khác.

Theo kế hoạch, tiền thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương là 230 tỷ đồng; tiền thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương là 19 tỷ đồng; tiền thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 1.200 tỷ đồng; tiền thu từ khu vực ngoài quốc doanh là 1.980 tỷ đồng; thu lệ phí trước bạ là 115 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân là 460 tỷ đồng; thu thuế bảo vệ môi trường là 60 tỷ đồng; thu phí và lệ phí là 22 tỷ đồng; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 26 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất là 500 tỷ đồng; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước là 110 tỷ đồng; thu tiền chuyển quyền khai thác khoáng sản là 49 tỷ đồng; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản… của ngân sách xã là 27 tỷ đồng; thu khác là 42 tỷ đồng.

Về thu từ hoạt động xuất nhập khẩu do Hải quan thu, toàn tỉnh phấn đấu đạt 2.350 tỷ đồng. Đối với khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (thu xổ số kiến thiết), toàn tỉnh phấn đấu thu đạt 10 tỷ đồng.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2015, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và triển khai các biện pháp để tổ chức thu, động viên kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Ngành Thuế Tỉnh đã tiến hành triển khai sâu rộng các chính sách, pháp luật về thuế, đặc biệt là các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tích cực phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan trong việc tăng cường quản lý thu ngân sách, nhất là với những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trọng điểm để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Bên cạnh đó, tập trung làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra về thuế nhằm giám sát tốt việc tuân thủ pháp luật về thuế của các doanh nghiệp, chống thất thu thuế, ngăn chặn và răn đe các hành vi chây ỳ nộp thuế, trốn thuế và chiếm đoạt tiền thuế. Thực hiện tốt các giải pháp về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục động viên, khuyến khích để người nộp thuế kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức thuế trong thực thi công vụ.