Hướng dẫn ban quản lý dự án tiếp nhận nguồn vốn vay tổ chức nước ngoài

PV.

Một số ban quản lý dự án được tiếp nhận nguồn vốn vay Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và đã thông báo cho nhà tài trợ số tài khoản mà Ban quản lý dự án đã mở tài khoản tại đơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN). Tuy nhiên, phía nhà tài trợ không chuyển được tiền theo tài khoản ban quản lý dự án thông báo, đề nghị KBNN hướng dẫn để đơn vị tiếp nhận nguồn vốn.

KBNN hướng dẫn như sau: Để thực hiện giao dịch thanh toán chuyển tiền quốc tế, phải có mã Swiftcode quy định dành cho từng ngân hàng, từ đó giao dịch với thị trường liên ngân hàng thế giới. Do KBNN không có mã Swiftcode để tiếp nhận trực tiếp nguồn vốn nước ngoài chuyển tiền về từ ngân hàng ngoài nước phục vụ nhà tài trợ, đề nghị ban quản lý dự án thông báo nhà tài trợ chuyển tiền thông qua tài khoản của Sở Giao dịch KBNN mở tại Hội sở chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), thông tin chuyển tiền cụ thể:

Ngân hàng phục vụ người thụ hưởng: KBNN nơi ban quản lý dự án mở tài khoản; đơn vị nhận tiền: Ghi tên đơn vị chủ đầu tư mở tài khoản tại KBNN; số tài khoản đơn vị nhận tiền: Số tài khoản của ban quản lý dự án mở tại KBNN;

Ngân hàng trung gian: Hội Sở chính Vietcombank; mã Swift code của Hội Sở chính Vietcombank: BFTVVNVX; đơn vị nhận tiền: Sở Giao dịch KBNN; số tài khoản VNĐ của Sở Giao dịch KBNN tại Vietcombank: 0681000000660.

Hội Sở chính Vietcombank khi nhận được Lệnh chuyển Có từ ngân hàng ngoài nước phục vụ nhà tài trợ về nguồn tài trợ nước ngoài sẽ báo Có cho Sở Giao dịch KBNN và Sở Giao dịch KBNN tiếp tục chuyển tiếp đến tài khoản người thụ hưởng mở tại KBNN.