Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài khi xuất cảnh


Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn hải quan các địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Kiên Giang và một số ngân hàng, thực hiện thống nhất các quy định hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo, khi xuất cảnh rời Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 1/7/2020, Thông tư số 92/2019/TT-BTC quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, trước thực tế hệ thống kỹ thuật quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài chưa đáp ứng được yêu cầu về tích hợp, lưu trữ, trao đổi thông tin liên quan đến hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư số 92/2019/TT-BTC.

Thông tư số 92/2019/TT-BTC Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Tổng cục Hải quan yêu cầu, các cơ quan Hải quan trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống, sẽ thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá tại quầy kiểm tra hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hoá. Trong đó, việc kiểm tra, đối chiếu xác định từng nội dung khớp đúng giữa thông tin ghi trên hộ chiếu/hoặc giấy tờ xuất cảnh với thông tin trên hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và các quy định về hàng hoá được hoàn thuế theo quy định tại khoản 8, Điều 1, Thông tư số 92/2019/TT-BTC.

Việc kiểm tra thực tế đối với hàng hoá phải kiểm tra theo nguyên tắc quản lý rủi ro, ghi kết quả kiểm tra, xác định hàng hoá, tính số tiền thuế GTGT cho người nước ngoài được hoàn theo quy định tại Điều 12, Thông tư số 72/2014/TT-BTC; ký, đóng dấu xác nhận đã kiểm tra hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế.

Đồng thời, cơ quan hải quan cập nhật thông tin về người nước ngoài, số tiền thuế GTGT người nước ngoài thực tế được hoàn vào cơ sở dữ liệu của cơ quan hải quan về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh.

Đối với các ngân hàng, thực hiện kiểm tra thẻ lên tàu bay, tàu biển; hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế đã được cơ quan hải quan kiểm tra, đóng dấu xác nhận; ghi số hiệu, ngày tháng chuyến bay, chuyến tàu vào hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế.

Trả tiền hoàn thuế cho người nước ngoài theo số tiền thuế GTGT do cơ quan hải quan ghi trên hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, ký tên, đóng dấu xác nhận đã thanh toán tiền hoàn thuế cho người nước ngoài lên hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế. Trả lại người nước ngoài thẻ lên tàu bay, tàu biển, lưu giữ hồ sơ hoàn thuế theo quy định.