Hướng dẫn mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách

Theo mof.gov.vn

Vừa qua, Bộ Tài chính nhận được thư hỏi của độc giả Trần Thị Hoài Thu công tác tại Sở Y tế Hòa Bình về các quy định liên quan đến mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi:

Tôi hiện là Trưởng phòng Tài chính – Kế toán của Sở Y tế Hòa Bình. Xin hỏi quý Bộ một việc như sau: Ngành y tế Hòa Bình đang thực hiện việc mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn trong Dự toán NSNN giao. Tuy nhiên hiện tại UBND tỉnh Hòa Bình chưa ban hành tiêu chẩn, định mức về máy móc thiết bị chuyên dùng theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg và Thông tư 19/2016/TT-BTC. Từ trước đến nay, khi thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế các đơn vị trong ngành thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức, danh mục trang thiết bị do Bộ y tế ban hành cho từng loại hình đơn vị (ví dụ: danh mục trang thiết bị cho Bệnh viện, cho Trung tâm y tế dự phòng, cho Trung tâm kiểm nghiệm…). Vậy ngành chúng tôi phải triển khai tổ chức thực hiện thế nào cho phù hợp với qui định hiện hành.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thì việc ban hành tiêu chuẩn, định mức, trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng được thực hiện như sau:

(i) Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp..

(ii) Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Căn cứ quy định nêu trên, căn cứ thực tế yêu cầu công tác, căn cứ mức giá trang bị máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng (giá phổ biến trên thị trường hoặc tham khảo giá mua của các kỳ trước), trên cơ sở tham khảo danh mục trang thiết bị y tế do Bộ y tế ban hành, đề nghị Sở Y tế tỉnh Hòa Bình xây dựng tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành y tế để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý theo quy định trên.

Việc trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ được thực hiện sau khi Tỉnh đã ban hành tiêu chuẩn, định mức và phù hợp với chủng loại, số lượng và phù hợp với tiêu chuẩn, định mức đã được ban hành.