Hướng dẫn thời điểm nộp C/O khi nhập khẩu hàng hóa

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 3109/BTC-TCHQ hướng dẫn về thời điểm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc hoạt động điều tiết giá.

Cán bộ Hải quan Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp cách thức nộp C/O khi nhập khẩu. Nguồn: PV.
Cán bộ Hải quan Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp cách thức nộp C/O khi nhập khẩu. Nguồn: PV.

Tại văn bản nêu trên, Bộ Tài chính hướng dẫn người khai hải quan phải nộp bản chính C/O cho cơ quan hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan để được xem xét hưởng mức thuế ưu đãi theo biểu thuế suất ưu đãi tương ứng. Thời điểm làm thủ tục hải quan được tính từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan đến trước khi hàng hóa được thông quan.

Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN.

Tuy nhiên, tại văn bản này, Bộ Tài chính lưu ý, hướng dẫn trên không áp dụng cho C/O mẫu KV (VK) và mẫu EAV. Đối với C/O mẫu VK (KV), người khai hải quan được nộp C/O trong vòng 1 năm sau ngày hàng nhập khẩu, với điều kiện phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan ban đầu.

Đối với C/O mẫu EAV, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai trường hợp tờ khai hải quan giấy và tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan để kiểm tra hồ sơ trường hợp tờ khai hải quan điện tử.

Ngoài các thời hạn này, cơ quan hải quan chỉ xem xét đề nghị nộp bổ sung C/O mẫu EAV trong trường hợp cấp C/O thay thế do lỗi hoặc sai sót không cố ý trên bản gốc C/O, quy định tại khoản 2 Điều 20 Phụ lục 1 Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương.

Hàng hóa nhập khẩu thuộc hoạt động điều tiết giá được quy định tại Luật Quản lý giá và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan./.