Huy động 50 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành

Theo HNX.vn

Ngày 09/10/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 3 năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 500 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, VDB đã huy động được 9.504 tỷ đồng TPCP bảo lãnh.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 50 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 7,90%/năm.

Kết quả, huy động được 50 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,90%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/9/2015).