Huy động thành công thêm 3.327 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

PV.

Ngày 28/6/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 7 năm (1.500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Huy động thành công thêm 3.327 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Nguồn: internet
Huy động thành công thêm 3.327 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Nguồn: internet

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4611 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,85-5,50%/năm. Kết quả, huy động được 400 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 4,90%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/6/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.351 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,15-5,60%/năm. Kết quả, huy động được 1.050 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,20%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/6/2017).

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.351 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,57-6,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 5,65%/năm, thấp hơn 0,14%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/6/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 100 tỷ đồng, kết quả huy động được 100 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.485 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,00-7,80%/năm. Kết quả, huy động được 777 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,10%/năm, thấp hơn 0,28%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/6/2017).

Theo đó, kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 125.744,6593 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.