[Infographic] Các phiên đấu giá cổ phần tháng 5/2017 tại HNX


Tháng 5/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 3 phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp, Tổng công ty Viglacera – công ty cổ phần (CTCP), Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại CTCP Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

[Infographic] Các phiên đấu giá cổ phần tháng 5/2017 tại HNX - Ảnh 1