[Infographic] Huy động Trái phiếu Chính phủ tháng 5/2017 tại HNX


Tháng 5/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 28 phiên đấu thầu, huy động được 23.836 tỷ đồng trái phiếu, giảm 4,97% so với tháng 4/2017. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 74,5%. Trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 21.816 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 2.020 tỷ đồng.

[Infographic] Huy động Trái phiếu Chính phủ tháng 5/2017 tại HNX  - Ảnh 1