IPO Chủ sở hữu Bia Việt Hà: Bán hết 18,7 triệu cổ phần

PV.

Ngày 26/1/2016, Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà đã bán đấu giá hơn 18,7 triệu cổ phần ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội, tương đương 24,3% vốn điều lệ công ty sau cổ phần hóa, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Ban Đấu giá mở hòm phiếu tại phiên đấu giá Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà. Nguồn: hnx.vn
Ban Đấu giá mở hòm phiếu tại phiên đấu giá Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà. Nguồn: hnx.vn

Tại phiên đấu giá, đã có 11 nhà đầu tư đăng ký tham gia với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 44,5 triệu cổ phần, cao gấp 2,3 lần so với tổng khối lượng chào bán, trong đó có 25,7 triệu cổ phần đặt mua hợp lệ. Giá đặt mua cao nhất là 10.500 đồng/cổ phần; giá đặt mua thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất là 9,2 triệu cổ phần; khối lượng mua thấp nhất là 1.000 cổ phần.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã bán hết cho 6 nhà đầu tư (1 nhà đầu tư tổ chức và 5 nhà đầu tư cá nhân) với giá đấu thành công cao nhất là 10.500 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.100 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 188,8 tỷ đồng, cao hơn 1,8 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa đạt 769 tỷ đồng. Bên cạnh việc bán đấu giá cổ phần ra công chúng, công ty sẽ dành gần 257.900 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong công ty; hơn 18,7 triệu cổ phần dự kiến bán cho cổ đông chiến lược. Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ hơn 39,2 triệu cổ phần, tương ứng với 51% vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà ngày 26/1/2016

Số cổ phần đưa ra đấu giá

18.711.200 cổ phần

Tổng khối lượng đăng ký mua

44.534.500 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

11 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

25.734.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

9.228.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

1.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

10.500 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

10.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.100 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

6 NĐT

Tổ chức

1 NĐT

Cá nhân

5 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

18.711.200 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

188.984.720.000 đồng