VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước Việt Nam và Kho bạc Quốc gia Lào phối hợp chia sẻ nghiệp vụ Kho bạc

Đoàn công tác KBNN Việt Nam làm việc tại Kho bạc Quốc gia Lào.Đoàn công tác KBNN Việt Nam tại Kho bạc thủ đô Viêng Chăn.

Kho bạc Nhà nước Việt Nam và Kho bạc Quốc gia Lào phối hợp chia sẻ nghiệp vụ Kho bạc

Trong thời gian 6 ngày, từ 13-19/5/2018, Đoàn công tác của Kho bạc Nhà nước Việt Nam (KBNN) do ông Cao Cự Nhâm, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra làm Trưởng đoàn đã sang hỗ trợ và tư vấn giúp Kho bạc Quốc gia Lào một số nội dung để triển khai và đưa Kho bạc các huyện đi vào hoạt động.

Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk: Đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách

Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng: Điều tiết và kiểm soát ngân sách chặt chẽ, chính xác, đúng quy định

Kiểm tra kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước chính thức có tân Tổng Giám đốc

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác song phương giữa KBNN Việt Nam và Kho bạc Quốc gia Lào theo kế hoạch năm 2018. Nội dung chương trình làm việc lần này của Đoàn công tác gồm: Đánh giá sơ bộ việc triển khai đưa Kho bạc huyện theo ngành dọc đi vào hoạt động; Tư vấn hoàn thiện văn bản, quy trình nghiệp vụ; Tư vấn để cập nhật quy chế quản lý cán bộ trên cơ sở thực tế thí điểm triển khai thành lập ngành dọc đến Kho bạc huyện; Trao đổi và tư vấn về hoạt động thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Quốc gia Lào.

Kho bạc Nhà nước Việt Nam và Kho bạc Quốc gia Lào phối hợp chia sẻ nghiệp vụ Kho bạc - Ảnh 1

Đoàn công tác KBNN Việt Nam tại Kho bạc thủ đô Viêng Chăn.

Trên cơ sở tìm hiểu thực tế việc triển khai hệ thống Hệ thống kế toán nhà nước tập trung của Kho bạc Quốc gia Lào (GFIS); Cơ chế kết nối và phối hợp thu giữa kho bạc và cơ quan thuế qua hệ thống TMIS và Easy Tax; Cơ chế kết nối và phối hợp thu với cơ quan hải quan qua hệ thống Asycuda và Smart Tax; công tác chi ngân sách nhà nước (NSNN) và kiểm soát chi qua hệ thống Smart Cash; Công tác chuyển nguồn vốn giữa kho bạc các cấp qua hệ thống RTGS; Công tác lập chứng từ và giao dịch giữa đơn vị sử dụng NSNN và hệ thống Kho bạc Quốc gia Lào… Đoàn Công tác KBNN Việt nam đã tư vấn cho Kho bạc Quốc gia Lào những giải pháp triển khai hiệu quả các nội dung trên.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác còn đi thực tế, tư vấn trực tiếp tại Kho bạc thủ đô Viêng Chăn và 2/4 Kho bạc huyện trực thuộc Kho bạc thủ đô Viêng Chăn đang triển khai thí điểm. Qua kết quả làm việc của Đoàn, Kho bạc Quốc gia Lào đã đánh giá cao và có ấn tượng tốt đẹp với Đoàn công tác của KBNN Việt Nam. Qua đây, Kho bạc Quốc gia Lào ghi nhận, học tập thêm nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích, quý báu từ phía KBNN Việt Nam trong quá trình triển khai thành lập các Kho bạc huyện.

Kho bạc Nhà nước Việt Nam và Kho bạc Quốc gia Lào phối hợp chia sẻ nghiệp vụ Kho bạc - Ảnh 2
Đoàn công tác KBNN Việt Nam nhận được sự tiếp đón, trọng thị, thắm tình hữu nghị của phía Kho bạc Quốc gia Lào.
Kho bạc Quốc gia Lào cho biết, từ kinh nghiệm và những giải pháp tư vấn, thời gian tới sẽ áp dụng vào thực tiễn hoạt động, đưa hệ thống kho bạc ngành dọc của Lào đi vào hoạt động trên phạm vi toàn quốc như: Công tác quản lý cán bộ tại các Kho bạc tỉnh, huyện; Triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với các Kho bạc cấp tỉnh, huyện khi triển khai hệ thống Kho bạc theo ngành dọc; Triển khai Đề án thành lập một Kho bạc huyện; Công tác đảm bảo về nơi làm việc và trang bị cơ sở vật chất; Công tác đảm bảo đời sống và thu hút cán bộ vào làm việc tại hệ thống Kho bạc Quốc gia Lào và cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm soát.  

Ngoài các nội dung trên, trong chuyến làm việc, Đoàn công tác còn tư vấn trực tiếp giúp Kho bạc Quốc gia Lào hoàn thiện dự thảo 02 văn bản pháp lý liên quan đến công tác quản lý công chức và viên chức; quy chế, quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ của hệ thống Kho bạc Quốc gia Lào.  

Thông qua kết quả làm việc của Đoàn KBNN Việt Nam, phía Kho bạc Quốc gia Lào đề xuất một số nội dung với KBNN Việt Nam hợp tác và hỗ trợ trong các chương trình hợp tác giữa KBNN Việt Nam và Kho bạc Quốc gia Lào trong thời gian tiếp theo như công tác: Quản lý ngân quỹ, kế toán Nhà nước; Kiểm soát chi, quản lý tài chính, các hoạt động thu sự nghiệp và đảm bảo đời sống cho công chức, viên Kho bạc Quốc gia Lào; Tổ chức cán bộ; Thanh tra, kiểm tra nội bộ; Đào tạo cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Quốc gia Lào; Hợp tác giữa KBNN các tỉnh giáp biên giới Việt Nam - Lào trong quá trình thành lập và đưa các Kho bạc huyện các tỉnh giáp biên giới Việt Nam đi vào hoạt động.   

Với sự đón tiếp trọng thị, tin cậy, thắm tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Đoàn công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ và tư vấn cho Kho bạc Quốc gia Lào theo yêu cầu và chỉ đạo của Lãnh đạo KBNN Việt Nam trong đợt công tác này. Đồng thời, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị từ phía Kho bạc Quốc gia Lào báo cáo Lãnh đạo KBNN Việt Nam để xây dựng các chương trình hợp tác tiếp theo giữa Kho bạc hai nước trong thời gian tới.  

Thông qua chương trình hợp tác giữa hai kho bạc, KBNN Việt Nam đang cụ thể hóa Bản cam kết về việc hỗ trợ tổ chức, triển khai kho bạc ngành dọc cấp huyện tại Lào. Những chương trình hành động thiết thực và hiệu quả này góp phần giúp hệ thống Kho bạc Quốc gia Lào ngày càng phát triển.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM