Kê khai và nộp thuế GTGT đối với các đơn vị trực thuộc đơn vị hạch toán phụ thuộc VNPT

PV.

(Tài chính) Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa có công văn số 6463/VNPT-TCKT đề nghị hướng dẫn về việc kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các đơn vị trực thuộc đơn vị hạch toán phụ thuộc VNPT.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Trả lời về những băn khoăn của VNPT, Tổng cục Thuế đã có văn bản số 1273/TCT-DNL gửi VNPT. , trong khẳng định:

Tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định:

"Điều 10. Khai thuế GTGT:

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế:

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng:

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 1124/TCT-KK ngày 18/03/2008 hướng dẫn VNPT về việc đăng ký mã số thuế, theo đó, Viễn thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng mã số thuế 10 số, các đơn vị trực thuộc Viễn thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng mã số thuế 13 số.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và hướng dẫn của Tổng cục Thuế về việc đăng ký thuế đối với VNPT tại công văn số 1124/TCT-KK nêu trên, các đơn vị thuộc VNPT thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT như sau:

- Đối với Viễn thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc Tập đoàn có mã số thuế 10 số thực hiện kê khai như sau:

+ Viễn thông các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tập trung tại Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đóng trụ sở bao gồm cả số phát sinh của các đơn vị trực thuộc Viễn thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được cấp mã số thuế 13 số.

+ Trường hợp các Trung tâm trực thuộc Viễn thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có con dấu, có tài khoản ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa dịch vụ kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra thực hiện kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh cùng nơi Viễn thông tỉnh đóng trụ sở chính có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế riêng đối với số thuế phát sinh của Trung tâm.

- Đối với các Công ty thuộc VNPT như Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN), Công ty viễn thông quốc tế (VTI), Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC), Công ty phần mềm và truyền thông (VASC), Vinaphone … (gọi chung là công ty dọc). Các Công ty dọc có các Trung tâm trực thuộc đã được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế 10 số của Công ty dọc thực hiện kê khai, nộp thuế như sau:

+ Trường hợp các Trung tâm trực thuộc Công ty dọc thực hiện kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi Công ty dọc đóng trụ sở chính thì Công ty dọc thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính bao gồm cả số phát sinh của Trung tâm trực thuộc hoặc nếu các Trung tâm trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai, đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế riêng đối với số thuế GTGT phát sinh của Trung tâm.

- Trường hợp các Trung tâm trực thuộc các Công ty dọc thực hiện kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi Công ty dọc đóng trụ sở chính thì kê khai, nộp thuế GTGT tại Cục Thuế địa phương nơi Trung tâm đóng trụ sở.