Kết nối trực tiếp dữ liệu kho xăng dầu giữa hải quan - doanh nghiệp

PV.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện để kết nối trực tuyến dữ liệu kho xăng dầu với cơ quan Hải quan, theo Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP về việc xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

 Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong. Nguồn: internet
Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan yêu cầu, cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu xây dựng và nâng cấp phần mềm quản lý nội bộ, nhằm đảm bảo thực hiện chuyển dữ liệu cho cơ quan hải quan quản lý kho xăng dầu theo phương thức trực tuyến (online).

Theo đó, từ ngày 01/7/2017, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp với doanh nghiệp kết nối trực tiếp dữ liệu xăng dầu đưa vào, đưa ra kho với cơ quan hải quan quản lý kho xăng dầu.
Phương thức thực hiện được Tổng cục Hải quan hướng dẫn là doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan hải quan quyền truy cập phần mềm quản lý hàng hóa xuất – nhập – tồn và địa chỉ (IP) truy cập hệ thống lưu trữ hình ảnh camera giám sát.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm sử dụng và bảo mật thông tin do doanh nghiệp cập nhật vào hệ thống phần mềm của mình ngay khi có thông tin chính xác về lượng hàng hóa nhập, xuất kho vào cuối ngày làm việc.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn, hệ thống camera giám sát (cố định và quay quét) phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ là quan sát được toàn cảnh khu vực kho, khu vực cầu cảng.

Đồng thời, tại các vị trí lắp đặt phải đảm bảo quan sát rõ hình ảnh phương tiện nhập – xuất hàng, số ký hiệu phương tiện. Hệ thống camera phải giám sát được mọi hoạt động hàng hóa đưa ra, đưa vào kho.

Đối với doanh nghiệp chỉ kinh doanh cho thuê kho chứa xăng dầu, Tổng cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp chủ động làm việc với các doanh nghiệp cho thuê kho để đảm bảo thực hiên đúng quy định.

Theo đó, các kho chứa xăng dầu phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan và phải thể hiện cụ thể trong hợp đồng thuê kho.