Khai trương Phòng Giao dịch Thành Nhất Agribank chi nhánh huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

PV.

Ngày 01/04/2016, tại xã Ea Bar, Agribank huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk đã tổ chức Lễ khai trương Phòng Giao dịch Thành Nhất.

Phòng Giao dịch Thành Nhất được xây dựng, cải tạo trên cơ sở Trụ sở Phòng giao dịch (PGD) Ea Bar trước đây. Cơ sở vật chất được trang bị mới, hiện đại đáp ứng được yêu cầu giao dịch, thanh toán và cung cấp dịch vụ Ngân hàng hiện đại, như: Dịch vụ tài khoản, tiền gửi, cho vay, thanh toán, chuyển tiền, chi trả kiều hối, dịch vụ thẻ, SMSBanking, Mobile banking... và các sản phẩm ngân hàng khác. Trang thiết bị văn phòng được trang bị theo đúng tiêu chuẩn hệ thống nhận diện thương hiệu của Agribank, tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng khi đến giao dịch.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Bà H' Ber, Phó Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức Agribank Chi nhánh huyện Buôn Đôn trong vai trò chủ lực cung ứng vốn cho nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và khẳng định: Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Agribank Chi nhánh huyện Buôn Đôn nói chung và PGD Thành Nhất nói riêng hoạt động kinh doanh trên địa bàn được thuận lợi, hiệu quả và yêu cầu cán bộ Agribank trên địa bàn không ngừng đổi mới cung cách phục vụ, cải cách thủ tục hành chính vừa đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình vừa thuận tiện cho người dân khi đến giao dịch với ngân hàng.

Được biết, năm 2015, Agribank Đắk Lắk đã thực hiện đề án tái cơ cấu với những dấu ấn quan trọng, hoàn thành hầu hết các mục tiêu đề ra, như: Xử lý nợ xấu; Sắp xếp lại mạng lưới chi chánh, PGD, tăng năng lực cạnh tranh cho Agribank trên địa bàn nông thôn; Chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn huy động và đầu tư tín dụng, hướng đến thị trường nông thôn; Vừa đảm trách các nhiệm vụ chính trị trọng yếu trên thị trường tín dụng nông nghiệp, nông thôn vừa làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Việc đổi địa chỉ Trụ sở làm việc, thay đổi Chi nhánh quản lý đối với PGD Thành Nhất là một trong những điển hình về thực hiện tái cơ cấu của Agribank Đắk Lắk trong năm 2015.

Việc sắp xếp lạihệ thống Chi nhánh, PGD là động thái tích cực đảm bảo tăng sức cạnh tranh cho Agribank trên thị trường nông thôn. Đảm bảo cho Agribank luôn giữ được vai trò chủ đạo, chủ lực trong đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện chính sách "Tam nông" của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 ( khoá X) “ Về phát triển nông nghiệp, nông thôn” và để thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ, về “Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”.