Hải quan Hải Phòng:

Khẩn trương thực hiện thí điểm hải quan số

T. Bình

Để thực hiện thành công Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan đã và đang vào cuộc mạnh mẽ triển khai, nhằm đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn làm việc với Cục Hải quan Hải Phòng về thực hiện Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn làm việc với Cục Hải quan Hải Phòng về thực hiện Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh

Theo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, từ khi có chủ trương của lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan về thực hiện Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh, đơn vị đã chủ động quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức (CBCC) trong đơn vị;

Đồng thời, Cục đã thành lập các nhóm chuyên gia nghiên cứu các nội dung liên quan từ tài liệu của Tổng cục Hải quan để tham gia đóng góp nhiều ý kiến từ quy trình thủ tục, giải pháp công nghệ, mô hình thực hiện, cách thức tổ chức triển khai…

Đây là nền tảng quan trọng để Hải quan Hải Phòng tiếp tục thực hiện các nội dung công việc liên quan, sẵn sàng thực hiện thí điểm thành công Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh.

Ngày 8/2/2021, Cục Hải quan Hải Phòng đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo do Cục trưởng làm trưởng ban; thành lập các tổ, nhóm nghiên cứu để thực hiện Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh.

Các tổ, nhóm nghiên cứu sẽ duy trì hoạt động từ khi thành lập đến khi hệ thống đi vào triển khai để đảm bảo quá trình thực hiện diễn ra một cách xuyên suốt. Ngoài ra, Cục Hải quan Hải Phòng đã cử hàng chục CBCC tham gia nhóm nghiệp vụ, nhóm kỹ thuật và cả đội ngũ làm việc chuyên trách, bán chuyên trách tại Tổng cục Hải quan. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt trong quá trình thực hiện thí điểm và triển khai chính thức trong thời gian tới.

Từ thực tế hoạt động ở địa phương và trên cơ sở nghiên cứu hệ thống tài liệu do Tổng cục Hải quan xây dựng, đại diện Cục Hải quan Hải Phòng cho rằng, thực hiện thành công Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh sẽ mang lại nhiều lợi ích.

Phó Cục trưởng Nguyễn Kiên Giang phân tích, đối với công tác lý nhà nước về hải quan, những lợi ích cụ thể như: hoạt động kiểm soát hải quan, thu thuế xuất nhập khẩu, phân tích dữ liệu… hiệu quả hơn; thông quan nhanh hơn; áp dụng thống nhất các quy định của Luật Hải quan; công tác thống kê hải quan chính xác, kịp thời; nâng cao chất lượng dữ liệu…

Về lợi ích đối với cộng đồng doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp khai báo thủ tục mọi lúc, mọi nơi, trên mọi công cụ; thời gian thông quan nhanh sẽ giảm thiểu nhiều chi phí logistics. Đáng chú ý, doanh nghiệp được sử dụng phần mềm miễn phí do cơ quan Hải quan cung cấp; chỉ thực hiện khai báo thông tin hàng hóa một lần để thực hiện nhiều thủ tục hành chính; dễ dàng theo dõi tiến trình xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết thủ tục liên quan đến hàng hóa…

“Với khoảng 24.000 doanh nghiệp làm thủ tục thường xuyên tại Hải quan Hải Phòng mỗi năm với hàng triệu tờ khai, kim ngạch hàng chục tỷ USD, lợi ích của Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh mang lại sẽ rất to lớn”, Phó Cục trưởng Nguyễn Kiên Giang nhấn mạnh.

Theo nghiên cứu, so sánh thực tế của Hải quan Hải Phòng, Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích đối với các bộ, ngành, bởi được thực hiện thủ tục hành chính trên cùng một hệ thống; được tự động chia sẻ thông tin về các lô hàng xuất nhập khẩu; theo dõi, quản lý hàng hóa từ khi đăng ký tờ khai hải quan đến khi lưu thông trên thị trường…