Khẳng định vị thế từ việc áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến chất lượng, công cụ cải tiến năng suất

Anh Thư

Hệ thống quản lý tiên tiến chất lượng, công cụ cải tiến năng suất đã giúp Công ty Cao su Tây Ninh giữ vững, ổn định vị thế của mình trên thị trường cao su. Đây là minh chứng cho thấy những hiệu quả thiết thực từ Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp Việt Nam.

Công ty Cao su Tây Ninh xây dựng và áp dụng chương trình cải tiến Kaizen từ năm 2015 đến nay
Công ty Cao su Tây Ninh xây dựng và áp dụng chương trình cải tiến Kaizen từ năm 2015 đến nay

Từ khi Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp Việt Nam được duy trì thực hiện, đến nay đã có nhiều doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến chất lượng, công cụ cải tiến năng suất, hiện đại trong quá trình sản xuất, từ đó đã mang lại những hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Công ty Cao su Tây Ninh hiện đang thực hiện, duy trì tốt 3 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 17025: 2017 và công cụ nâng cao năng suất chất lượng Kaizen.

Việc xây dựng và áp dụng chương trình cải tiến Kaizen từ năm 2015 đến nay đã đem lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Cụ thể, từ năm 2015 - 2019, Công ty Cao su Tây Ninh có 63 chủ đề sáng kiến hoàn thành. Các chủ đề cải tiến đã tiết kiệm được nhiên liệu, vật tư, hóa chất, điện năng, giảm nhân công lao động, bảo vệ môi trường, giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, từ đó, giúp công ty tiết kiệm 7,2 tỷ đồng.

Từ khi áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất, thì chất lượng sản phẩm ngày càng nâng cao và ổn định. Đặc biệt, sản phẩm cao su của công ty được xây dựng thương hiệu VRG và nhãn hiệu Cao su Việt Nam có tiêu chuẩn chất lượng cao hơn Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Để luôn giữ vững, ổn định vị thế của mình trên thị trường cao su, trong năm 2020, Công ty Cao su Tây Ninh sẽ tiếp tục thực hiện và duy trì công cụ cải tiến năng suất chất lượng Kaizen, đồng thời các đơn vị của công ty đang tích cực đăng ký các chủ đề cải tiến cho bộ phận của mình. Bên cạnh đó, Công ty phải tự làm mới, làm tốt như năng suất vườn cây cao, giá thành hạ, duy trì chất lượng ổn định, đa dạng hóa sản phẩm, chế độ hậu mãi và giá bán cao hơn.

Ngoài ra, Công ty còn hướng tới áp dụng chương trình phát triển bền vững theo tiêu chuẩn FSC, chương trình kiểm toán năng lượng, công cụ nâng cao năng suất chất lượng sản xuất tinh gọn CLEAN, xây dựng hệ thống thẻ cân bằng điểm (Balanced scorecard) và áp dụng Cách mạng công nghiệp 4.0, cụ thể ứng dụng công nghệ Blockchain trong ngành nông nghiệp như: bảo đảm chất lượng sản phẩm (QA), truy xuất nguồn gốc, quản lý thời gian thực, chuỗi cung ứng...

Việc xây dựng và áp dụng chương trình cải tiến Kaizen từ năm 2015 đến nay đã đem lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Cụ thể, từ năm 2015 - 2019, Công ty Cao su Tây Ninh có 63 chủ đề sáng kiến hoàn thành. Các chủ đề cải tiến đã tiết kiệm được nhiên liệu, vật tư, hóa chất, điện năng, giảm nhân công lao động, bảo vệ môi trường, giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, từ đó, giúp công ty tiết kiệm 7,2 tỷ đồng.