Khiếu nại về thuế đông người có thể cử đại diện

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Đó là một trong các nội dung quy định tại Quyết định 1402/QĐ-TCT của Tổng cục Thuếvừa ban hành về Quy trình tiếp công dân tại cơ quan thuế các cấp, thay thế Quyết định 1716/QĐ-TCT ngày 8/10/2014.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quy trình này được ban hành nhằm chuẩn hóa các nội dung và các bước công việc trong hoạt động tiếp công dân tại cơ quan thuế các cấp;đảm bảo công tác tiếp công dânđược thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn ngành; đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế.

Theo quy trình ban hành kèm theo Quyết định 1042, Tổng cục Thuế quy định,đối với trường hợp khiếu nại không thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan thuế thì người tiếp công dân giải thích, hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnhđó, đối với những nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên hoặc cấp dưới thì hướng dẫn công dân đến cơ quan thuế cấp trên hoặc cấp dưới để được xem xét, giải quyết.

Đặc biêt, trường hợp đông người đến khiếu nại cùng một nội dung thì yêu cầu cử người đại diện đến phòng tiếp dân để trình bày nội dung vụ việc với người tiếp công dân.

Tổng cục Thuế đưa ra 3 lưu ý, bao gồm: Việc cử người đại diện phải thể hiện bằng văn bản có chữ ký tất cả người khiếu nại;cứ có từ 5 đến 10 người thì cử 1 hoặc 2 người đại diện;có trên 10 người thì có thể cử thêm đại diện nhưng không quá 5 người.